Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacje ogólne

Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG z siedzibą w Katowicach (40-189) przy ul. Leopolda 31, NIP: 634-012-53-99, REGON 386888354, KRS 0000849773. Inspektor ochrony danych Krzysztof Kranc dostępny jest:
pod adresem e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl. , telefon : + 48 32 2007-700

Dostawcą hostingu internetowego w zakresie udostępnienia serwera, na którym zapisane są witryny serwisu www jest SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – POZNAŃSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY z siedzibą w Poznaniu (61-755) przy ul. Ewarysta Estkowskiego 6, NIP: 7831822694, KRS: 0000850093, REGON: 386566426.

Polityka cookies

Polityka cookies służy wyjaśnieniu tego, w jakim celu na naszej stronie internetowej używane są pliki cookies oraz w jaki sposób użytkownik może określić warunki stosowania plików cookies.

Co to są pliki cookies?

Nasza strona internetowa jest dostępna pod adresem www.emag.lukasiewicz.gov.pl. Podstawowym celem naszej strony jest przekazanie jak najszerszych informacji o naszej jednostce naukowej. W ramach naszego serwisu internetowego wykorzystujemy tzw. pliki cookies tj. informacje, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane automatycznie przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika naszej strony, czyli np. komputerze, smartfonie, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia.

Cookies zazwyczaj zawierają adres IP, nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, nazwę przeglądarki oraz swój unikalny numer.

Do czego wykorzystujemy pliki cookies?

Pliki cookies, zapisane w urządzeniach użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową, umożliwiają korzystanie z naszej strony poprzez „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. czyli pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowując ją do jego indywidualnych potrzeb.

Wszystkie uzyskane automatycznie dane, zapisane w urządzeniach użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową mogą zostać użyte przez nas na własne potrzeby, nie związane z ustalaniem danych osobowych konkretnego użytkownika, a jedynie służące do administrowania stroną np.
do analizowania zbiorczego odsłon naszej witryny internetowej, w celu ustalenia ilości osób łącznie odwiedzających naszą witrynę;
pozyskania informacji pomagających nam w ulepszaniu struktury strony i jej zawartości, podniesieniu jej funkcjonalności czyli dla celów administrowania serwerem i budowania jakości serwisu.
Dostęp do danych przez osoby trzecie

Dane gromadzone przy użyciu plików „cookies” nie są ujawniane osobom trzecim, za wyjątkiem upoważnionych przepisami prawa organów władzy publicznej oraz usługodawców.

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników mogą być wykorzystywane przez firmy udostępniające nam serwery. Dane te podlegają logowaniu w warstwie serwerowej, w rejestrach lub dziennikach i mogą być wykorzystywane do administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania (wyszukania strony),
 • czas wysłania odpowiedzi (udostępnienia strony),
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje obłędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o adresie IP.
 •  

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujące z nami podmioty takie jak Facebook oraz Youtube. Z uwagi na fakt, że sposób działania niektórych plików cookies pochodzących od partnerów zewnętrznych może być inny, niż przedstawiony w niniejszej polityce, prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat plików cookies, dostępnymi na stronach internetowych naszych partnerów:

Wyrażanie i cofanie zgody

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.
Zgodnie z art. 173 ust. 1 i 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne
(tekst jed. z 2018 r. poz.1954) Użytkownicy naszej strony, mogą wyrazić zgodę na przechowywanie informacji zapisanych w plikach cookies lub na uzyskanie przez nas dostępu do tych informacji:

albo za pomocą ustawień przeglądarki, zainstalowanej w swoim urządzeniu np. komputerze;
albo poprzez wybór okienka z informacją „zgadzam się”, wyświetlanego podczas przeglądania serwisu.
Wybranie opcji „nie zgadzam się” spowoduje usunięcie zgromadzonych informacji.

Kontynuacja korzystania z naszej strony bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej lub po zaznaczeniu okienka „później” oznacza akceptację możliwości wykorzystywania przez nas plików cookies, w sposób określony w przeglądarce.

Należy pamiętać, że zawsze wyżej w hierarchii stoją ustawienia wprowadzone przez użytkownika w przeglądarce, niż te, które będą wynikiem zaakceptowania okienka umieszczonego w naszym serwisie.

Ustawienia przeglądarki można zmieniać w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę niektórych funkcji plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Przeglądarka internetowa umożliwia także usunięcie plików cookies.

Dokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że nie będą one w pełni lub całkowicie zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym nie będą dla nas dostępne. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach dopuszczenia plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) pod odpowiednim adresem np.

  • Google Chrome Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.
  • Internet Explorer Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.
  • Mozilla Firefox Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.
  • Opera Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.
  • Safari Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

Założenia polityki prywatności dotyczące aplikacji będących własnością Łukasiewicz – EMAG

 Informacje ogólne

Polityka prywatności określa również informacje, które są zbierane podczas korzystania z aplikacji Audiomovie, OpenArt oraz infomat-eMobile, infomat-eXpo EMAG (zwanego dalej autorem), a także zasady, zgodnie z którymi aplikacje, oraz dane pozyskane podczas korzystania z aplikacji są wykorzystywane przez użytkownika i autora aplikacji.

Aplikacje są chronione prawem o własności intelektualnej i innymi przepisami prawa, w tym prawa autorskiego. Autorem aplikacji i jednocześnie administratorem zebranych przez aplikacje danych jest jednostka naukowa Łukasiewicz – EMAG, której podstawowym celem statutowym jest prowadzenie badań i prac rozwojowych w dziedzinie informatyki.

Zasady korzystania z aplikacji

Aplikacje są nieodpłatnie udostępniane użytkownikom do pobrania w sklepach/witrynach/serwisach internetowych na zasadzie licencji polegającej na upoważnieniu do korzystania z aplikacji przez użytkowanika, który pobrał apilkację w celu osobistego wykorzystania. Wykorzystanie Aplikacji ma służyć różnym celom. Aplikacja AUDIOMOVIE służy uzupełnianiu treści filmu podczas seansu w kinie (audiodeskrypcja, napisy, itp.) Aplikacja OpenArt ma na celu przekazywanie opisów eksponatów dla zwiedzających muzeum (zwłaszcza niewidomych i niesłyszących). Aplikacja infomat-eMobile i infomat-eXpo są informatorami – mają za zadanie przekazywanie informacji o wybranych miejscach użyteczności publicznej i o targach, wystawach konferencjach itp.

Prawo do udzielania upoważnienia do wykorzystania aplikacji przez osoby trzecie lub ich sprzedaży należy wyłącznie do ich autora. Użytkownik aplikacji nie może ingerować w aplikacje, skanować ich, kopiować oraz poddawać modyfikacjom, dekompilacji, inżynierii wstecznej, demontować, próbować uzyskać kod źródłowy ani też czerpać korzyści materialnych i niematerialnych z ich rozpowszechniania i udostępniania osobom trzecim/kolejnym użytkownikom. Aktualizacje aplikacji są dostępne tylko odpłatnie. Jeśli użytkownik naruszy wskazane ograniczenia, może podlegać odpowiedzialności karnej i odszkodowawczej zgodnie z przepsiami obowiązującego prawa polskiego i międzynarodowego.

Użytkownik poprzez zainstalowanie aplikacji potwierdza, że wyraża zgodę na warunki określone w polityce prywatności. Jeżeli użytkownik nie przyjmuje powyższych warunków nie może używać aplikacji.

Po wygaśnięciu okresu licencji, użytkownikowi wygasają prawa do używania Aplikacji i użytkownik będzie zobowiązany do jej odinstlowania lub zaprzestania jej używania.

Dane o lokalizacji dostarczone przez aplikacje służą tylko dla podstawowych celów nawigacyjnych i nie można na nich polegać, gdy błędne, niedokładne lub niekompletne dane mogą prowadzić do śmierci, uszkodzenia ciała, mienia lub szkód w środowisku. Użytkownik wyraźnie potwierdza i akceptuje fakt stosowania aplikacji na własne ryzyko oraz, że autor nie ponosi odpowiedzialności za niezadawalajacą użytkownika jakość, wydajność, dokładność aplikacji. O ile ograniczenie nie jest sprzeczne z przepisami prawa autor aplikacji, w żadnym wypadku nie odpowiada za uszkodzenia ciała użytkownika ani uboczne, szczególne, pośrednie lub wtórne szkody wynikające lub związane z korzystaniem lub brakiem korzystania z aplikacji.

NIEKTÓRE KRAJE NIE POZWALAJĄ na wyłączenie rękojmi lub ograniczeń w USTAWOWYCH PRAWACH KONSUMENTA, DLATEGO TEŻ POWYŻSZE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

Rodzaj zbieranych i przetwarzanych informacji

Kategoria zbieranych, przetwarzanych i przechowywanych informacji przy użyciu aplikacji zależy od usługi, z jakiej użytkownik korzysta oraz zasad gromadzenia informacji określonych w niniejszej polityce oraz w politykach prywatności, które prowadzą właściciele platform internetowych, na których aplikacje są umieszczane np. sklep Google Play, Apple Story zbiera dane statystyczne takie jak: ilość i częstotliwość pobrań aplikacji, typ urządzeń, którymi są aplikacje pobierane, datę, kraj. Do powyższych danych ma dostęp autor Aplikacji i aplikacja.

Autor Aplikacji nie gromadzi, a więc i nie przechowuje żadnych danych osobowych o użytkowniku, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika aplikacji, nie przechowuje danych pozwalających na uwierzytelnienie użytkowników w serwisie/sklepie/witrynie, ani danych klientów, którzy dokonują zakupów poprzez platformy internetowe, na których umieszczona jest aplikacja. Autor Aplikacji nie pobiera/nie przesyła i nie udostępnia danych technicznych urządzenia, przy pomocy którego użytkownik wykorzystuje aplikację, takich jak nazwa opertora komórkowego, ISP, typ przeglądarki, język i strefa czasowa, nr telefonu komórkowego i adres IP, lista aplikacji na urządzeniu.

Informacje o lokalizacji nie są gromadzone w aplikacji a więc nie są przechowywane przez autora Aplikacji.
Obraz z kamery wykorzystywany jest tylko i wyłącznie do odczytu kodu QR. Obraz z kamery nie jest przesyłany przez sieć Internet.

Zasady wykorzystania zebranych informacji

Informacje statystyczne, zbieranie uwag i opinii odbywa się na poziomie skorzystania ze strony sklepu/serwisu/witryny, służą do dalszego opracowywania przez autora Aplikacji ogólnych statystyk pobrań aplikacji.

Informacje dotyczące lokalizacji są przetwarzane w celu możliwości wykorzystania przez bezpośredniego użytkownika pełnej funkcjonalności urządzenia. Aplikacja pobiera i przetwarza informacje o swojej lokalizacji w celu wygenerowania zwrotnej informacji i przekazania jej użytkownikowi.
Nie dochodzi do pobrania danych informacji poufnych z komputera.

Aplikacje (OpenArt, infomat-eMobile, infomat-eXpo) przesyłają do serwera dane o znalezionych sieciach WiFi, urządzeniach Bluetooth lub pozycji GPS w celu ustalenia kontekstowej informacji dla wyznaczonego miejsca. Powyższe dane nie są zapisywane, a jedynie wykorzystywane w celu określenia lokalizacji i zwrócenia kontekstowych informacji dla użytkownika. Aplikacje odczytują również fragment obrazu (kod QR) i po jego przetworzeniu przesyła do serwera treść tego kodu (nie obraz) w celu skorzystania z funkcji ustalenia np. opisu oglądanego w galerii eksponatu, odszyfrowania materiałów wizualnych przygotowanych przez organizatora imprezy masowej, do której użytkownik Aplikacji zakupił bilet wstępu.

Niektóre platformy internetowe (np. Google Play, Apple AppStore), na których publikowane są aplikacje, jako osoby trzecie mogą zdecydować się na gromadzenie danych osobowych lub innych informacji, których autor aplikacji nie gromadzi oraz do których nie ma dostępu. W takim przypadku warunki wykorzystywania powyższych danych są regulowane przez politykę prywatności określonej osoby trzeciej.

W przypadku aplikacji Audiomovie komunikacja między aplikacjami mobilnymi a systemem zaplecza (chmura) odbywa się z użyciem protokołu TLS (Transport Layer Security) oraz dodatkowych mechanizmów szyfrujących.

W zależności od platformy mobilnej, aplikacje Audiomovie, OpenArt, infomat-eMobile, infomat-eXpo mogą uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:

informacji o położeniu (w tym odczytu sieci WiFi w pobliżu oraz odczytu urządzeń Bluetooth w pobliżu) w przypadku uruchomienia trybu przewodnika lub kontekstowych informacji o lokalizacji,
aparatu fotograficznego, na potrzeby skanowania kodu QR,
pamięci na potrzeby zapisu danych podręcznych co ma na celu usprawnienie działania aplikacji z punktu widzenia wydajności i ograniczenia przesyłanych danych przez sieć.
W zależności od aplikacji mobilnej, uprawnienia aplikacji można odwołać przez zmianę ustawień systemowych na urządzeniu lub odinstalowanie aplikacji.

Ochrona informacji

Dostęp do aplikacji nie wymaga rejestrowana, a więc zapewnia anonimowość użytkownikom aplikacji. Dodatkowo komunikacja aplikacji z serwerem jest szyfrowana, a dostęp do serwera jest zabezpieczony i nadzorowany. Informacje zapisywane na dysku twardym komputera pozostają tam zabezpieczone do momnetu ich trwałego usunięcia. W Łukasiewicz – EMAG stosuje się zasadę ograniczonego dostępu /need to know/ do urządzeń i informacji. Uprawnionymi do obsługi serera są osoby dające rekojmię zachowania tajemnicy. Udostępnienie następuje w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich pracy na zajmowanym stanowisku. Dostęp do informacji jest determinowany zakresem obowiązków danego pracownika.

Postanowienia dodatkowe

Polityka prywatności aplikacji Łukasiewicz – EMAG może ulec zmianie i po zatwierdzeniu zastąpić obecnie opublikowaną wersję.
Pytania związane z polityką należy kierować na adres: emag@emag.lukasiewicz.gov.pl.

Data WYDANIA AKTUALNEJ WERSJI 11.04.2024 r.  Aplikacje są umieszczane na platformach sklepów internetowych i witrynach sieciowych, do których niniejsza polityka nie ma zastosowania. Autor Aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

This will close in 0 seconds