Dane osobowe

Dane osobowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, z siedzibą w Katowicach, ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, tel.: 322007700, faks: 322007701, e-mail: emag@emag.lukasiewicz.gov.pl.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Krzysztof Kranc, i z którym można kontaktować się poprzez e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl lub pisząc na wyżej podany adres administratora.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi i mającymi zastosowanie przepisami prawa, tj. zgodnie z:

  • ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
  • rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

This will close in 0 seconds