Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Transfer innowacji

Upowszechnianie wyników nauki

We wszystkich opracowaniach Łukasiewicz - EMAG wykorzystuje się najnowsze technologie i unikatowe rozwiązania. Wszystkie rozwiązania cechuje innowacyjność.
Jednym z celów, jakie Łukasiewicz – EMAG stawia przed sobą to upowszechnienie tych innowacyjnych rozwiązań, m.in. poprzez:
 • udostępnianie oprogramowania,
 • udostępnianie dokumentacji,
 • udzielanie licencji,
 • współpraca wdrożeniowa,
 • wspólne realizacje projektów,
 • tworzenie zespółów mieszanych,
 • udostępnianie infrastruktury badawczej.
Piktogram zestawu licencji oraz przykładowego urządzenia - infomat-e

Wybrane prace badawczo-usługowe 2011-2017

Monitorowanie systemowe, operacyjne i lokalne

 • Opracowanie systemu wizyjnego w przewozie szynowym w ZG Polkowice-Sieroszowice.
 • Opracowanie rozwiązania technicznego zmian konstrukcji czujnika PPP-1/F wraz z badaniem EMC i środowiskowym.
 • Opracowanie systemowego monitorowania w strefach występowania zagrożenia gazowego siarkowodorem w oddziałach eksploatacyjnych kopalń rud miedzi KGHM Polska Miedź S.A.
 • Zaprojektowanie autonomicznego zespołu rejestrująco-pomiarowego (AZRP) jako systemu pomiarowego służącego do monitorowania eksploatacji kopalin.
 • Zaprojektowanie i wykonanie urządzenia pomiarowego Cyfrowy Rejestrator Drgań PANTERA.
 • Opracowanie Elektronicznego Systemu Ewidencji Środków Strzałowych TRYTON.
 • Opracowanie i wykonanie czujników i układów pomiarowych dla monitorowania parametrów w zrobach ścian zawałowych.

Informatyka stosowana

 • Wykonanie prac projektowych i programistycznych oraz usług doradztwa technicznego związanych z realizacją wdrożenia pilotażowego projektu „Wirtualny Konsultant Usług Publicznych”.
 • Opracowanie systemu wspomagającego działania organizacyjne z listą uczestników organizowanego działania.
 • Opracowanie założeń projektowych na system EMS dla obiektów BTS.
 • Wykonanie strony internetowej sklepu internetowego stylizowanego na wirtualny wernisaż.
 • Opracowanie foresightu technologicznego przemysłu.
 • Przeprowadzenie badań w ścianach podziemnych w kopalniach strobińskiego złoża potasu i opracowanie algorytmów prognozy niebezpiecznych obwałów stropu.
 • System zarządzania ciągłością działania i bezpieczeństwem informacji OSCAD – MeteoRisk – dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
 • Opracowanie materiału dowodowego dla regulatora przepływu jednokierunkowego SPS-1G w wykonaniu stacjonarnym i wzmocnionym zgodnie z poziomem uzasadnionego zaufania EAL 4+ standardu Common Criteria oraz oprogramowania CCMODE Tools dla EAL4EAL4+.
 • Opracowanie i wykonanie zmodyfikowanego oprogramowania systemu sejsmicznego ARAMIS M/E dla kopalń w ChRL.
 • Dyspozytorski system wspomagający pracę stacji geofizyki górniczej Hestia.
 • Opracowanie metod zarządzania danymi umieszczonymi w bazie danych przestrzennych Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska – Postgres.
 • Wykonanie innowacyjnej modernizacji i rozbudowy funkcjonalności społecznościowego serwisu internetowego Zobacz Talent pl.

Energoelektronika i automatyka

 • Mechatroniczny układ napędowy do pojazdów szynowych przeznaczony do pracy w atmosferze wybuchowej.
 • Mikroprocesorowy układ sterowania, kontroli i monitorowania pracy napędów przekształtnikowych dużej mocy.
 • Opracowanie i wykonanie 12-to pulsowego przekształtnika tyrystorowego do zasilania maszyny wyciagowej pracującej w układzie Punga.
 • Zaprojektowanie iskrobezpiecznego konwertera A/C z szeregowym łączem komunikacyjnym stanowiący element urządzenia do pomiaru siły skrawania węgla.
 • Opracowanie projektu modernizacji maszyny wyciągowej przy szybie LECH II w KWK „Pokój” i wykonanie sterownika napędu.
 • Opracowanie Zespołu Sterowania US/M dla maszyn wyciągowych kopalń głębinowych.
 • Opracowanie mikroprocesorowego układu sterowania, kontroli i monitorowania pracy napędów przekształtnikowych.
 • System sterowania węzłem osadzarkowym BOSS2010.
 • Bilans mocy cieplnej pobieranej na potrzeby własne Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini.
 • Dostosowanie zespołu kompensacyjnego o mocy 1,2 MVA na napięcie 6 kV do warunków układu elektroenergetycznego KWK „Ziemowit”.
 • Wykonanie 12-pulsowego przekształtnika tyrystorowego do zasilania maszyny wyciągowej pracującej w układzie Punga.
 • System monitorowania, sygnalizacji i sterowania pracą wentylatorów głównego przewietrzania.

Metrologia przemysłowa

 • Opracowanie i wykonanie stacji pomiarowych i systemu akwizycji danych.
 • Analiza podstawowych parametrów sygnału z przenośnego rejestratora kardiologicznego.
 • Opracowanie prototypu tonowego audiometru przesiewowego ze zdalnym modułem wykonawczym rozszerzonym o wybrane testy słowne.