Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Rada Instytutu

Skład Rady Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz
- Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG

11 grudnia 2019 r.

 

Przewodniczący
dr Agnieszka Hankus-Kubica

Zastępca Przewodniczącego
dr hab. Marek Sikora, profesor Instytutu

Sekretarz
dr inż. Jarosław Smyła

Członkowie
mgr inż. Jarosław Królewski
mgr inż. Michał Krzesiak
prof. dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa
mgr inż. Jacek Paziewski
dr inż. Jan Wandzio
mgr inż. Tomasz Woźnica