Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Praca i kariera

Jesteśmy jednym z 22 instytutów, tworzących Sieć Badawczą Łukasiewicz – jedną z największych sieci badawczych w Europie. Posiadamy kilkudziesięcioletnią tradycję. Nasze główne obszary działania to informatyka stosowana, informatyka techniczna oraz technologia informacyjna.To ludzie tworzą firmę, dlatego dążymy do tego, by budować zespół ludzi identyfikujących się  z wizją i misją Łukasiewicz – EMAG, dobrze znających się na swojej specjalności i zaangażowanych w pracę.

Sieć Badawcza Łukasiewicz w liczbach

0
instytuty badawcze
0
największa sieć w Polsce
0
miast w Polsce
0
pracowników łącznie

Oferty pracy

Specjalista - programista

Specjalista - programista

Miejsce pracy: Katowice

 

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • opracowywanie metodyk nauczania,
 • przygotowywanie bazowych zestawów zadań na różnym poziomie i w różnym zakresie wymagań,
 • opracowywanie schematów interakcji z użytkownikami,
 • definiowanie wymagań i przygotowywanie platformy do wsparcia nauczania kluczowych zagadnień z obszaru programowania,
 • opracowywanie wniosków na realizację projektów badawczo-rozwojowych,
 • realizację projektów badawczo-rozwojowych.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w nauce programowania w szkołach podstawowych, średnich i/lub prowadzeniu wykładów i ćwiczeń z matematyki,
 • posługiwanie się językiem SQL oraz doświadczenie w projektowaniu, implementacji
 • optymalizacji relacyjnych baz danych,
 • doświadczenie w realizacji projektów,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie dokumentacji technicznej i opracowań naukowych,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej.

 Mile widziane:

 • posiadanie stopnia lub tytułu naukowego,
 • udokumentowany dorobek naukowy i publikacyjny.

 Oferujemy

 • pracę w instytucie badawczym o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • umowę o pracę,
 • elastyczne godziny pracy - praca w trybie zdalnym, hybrydowym lub stacjonarna,
 • udział w szkoleniach – m.in. darmowe kursy językowe (angielski, hiszpański, niemiecki) dla wszystkich pracowników,
 • bogaty pakiet socjalny – dofinansowanie do wypoczynku pracowników, świadczenia świąteczne, dofinansowanie do „zielonej szkoły”,
 • stabilność zatrudnienia – średni staż pracy naszych pracowników to 8 lat,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • grupowe ubezpieczenie na życie.

 

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

 • *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.
 • **Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

zielony przycisk w kształcie podłużnej elipsy i ikonką klikającego kursora. Na przycisku napis Aplikuj.

 

 

Starszy specjalista - Pełnomocnik ds. controllingu

Starszy specjalista - Pełnomocnik ds. controllingu

Miejsce pracy: Katowice

 

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • koordynowanie, nadzorowanie i monitorowanie realizacji działań zachodzących w organizacji, głównie w odniesieniu do planowania, realizacji i kontroli pojedynczych procesów,
 • analizę procesów funkcjonujących w instytucie i przygotowywanie raportów i opracowań w tym zakresie,
 • nadzór nad systemem sprawozdawczości zewnętrznej, audytami i kontrolami działalności instytutu,
 • bieżącą analizę kosztów i przychodów w odniesieniu do cząstkowych planów rzeczowo-finansowych, w tym zakupów inwestycyjnych oraz kontrola budżetu w zakresie obsługiwanych źródeł finansowania,
 • usprawnianie procesów związanych z controlingiem kompleksowym i raportowaniem,
 • przygotowywanie zestawień i prezentacji,
 • wsparcie analityczne i ścisła współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi instytutu,
 • współpracę z audytorami oraz innymi instytucjami kontrolnymi,
 • bezpośrednią współpracę z dyrektorem.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w controllingu,
 • praktyczna wiedza w zakresie controlingu, rachunkowości zarządczej i finansowej,
 • praktyczna znajomość zasad budżetowania, raportowania oraz sporządzania analiz finansowych - zaawansowana znajomość programu Excel,
 • umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnego wyciągania wniosków w oparciu o dane finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów finansowych),
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
 • zaangażowanie i samodzielność.

 Mile widziane:

 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
 • studia podyplomowe z zakresu finansów, ekonomii, controllingu,
 • dyplom MBA.

 Oferujemy

 • pracę w instytucie badawczym o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • umowę o pracę,
 • elastyczne godziny pracy - praca w trybie zadaniowym, hybrydowym lub stacjonarna,
 • udział w szkoleniach – m.in. darmowe kursy językowe (angielski, hiszpański, niemiecki) dla wszystkich pracowników,
 • bogaty pakiet socjalny – dofinansowanie do wypoczynku pracowników, świadczenia świąteczne, dofinansowanie do „zielonej szkoły”,
 • stabilność zatrudnienia – średni staż pracy naszych pracowników to 8 lat,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • grupowe ubezpieczenie na życie.

 

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

 • *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.
 • **Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

zielony przycisk w kształcie podłużnej elipsy i ikonką klikającego kursora. Na przycisku napis Aplikuj.

 

 

Specjalista - matematyk

Specjalista - matematyk

Miejsce pracy: Katowice

 

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • opracowywanie metodyk nauczania,
 • przygotowywanie bazowych zestawów zadań na różnym poziomie i w różnym zakresie wymagań,
 • opracowywanie schematów interakcji z użytkownikami,
 • definiowanie wymagań i przygotowywanie platformy do wsparcia nauczania kluczowych zagadnień z obszaru matematyki,
 • opracowywanie wniosków na realizację projektów badawczo-rozwojowych,
 • realizację projektów badawczo-rozwojowych.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w nauczaniu matematyki w szkołach podstawowych, średnich i/lub prowadzeniu wykładów i ćwiczeń z matematyki,
 • doświadczenie w realizacji projektów,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie dokumentacji technicznej i opracowań naukowych,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej.

 Mile widziane:

 • posiadanie stopnia lub tytułu naukowego,
 • udokumentowany dorobek naukowy i publikacyjny.

 Oferujemy

 • pracę w instytucie badawczym o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • umowę o pracę,
 • elastyczne godziny pracy - praca w trybie zdalnym, hybrydowym lub stacjonarna,
 • udział w szkoleniach – m.in. darmowe kursy językowe (angielski, hiszpański, niemiecki) dla wszystkich pracowników,
 • bogaty pakiet socjalny – dofinansowanie do wypoczynku pracowników, świadczenia świąteczne, dofinansowanie do „zielonej szkoły”,
 • stabilność zatrudnienia – średni staż pracy naszych pracowników to 8 lat,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • grupowe ubezpieczenie na życie.

 

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

 • *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.
 • **Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

zielony przycisk w kształcie podłużnej elipsy i ikonką klikającego kursora. Na przycisku napis Aplikuj.

 

 

Starszy specjalista - Pełnomocnik ds. projektów strategicznych

Starszy specjalista - Pełnomocnik ds. projektów strategicznych

Miejsce pracy: Katowice

 

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • bieżącą ocenę potencjału oraz badania rynku w zakresie wprowadzania nowych produktów,
 • opracowywanie koncepcji oraz wprowadzanie nowych produktów do oferty instytutu,
 • powoływanie i prowadzenie prac roboczych zespołów projektowych,
 • nadzór nad procesem zawierania umów, merytoryczna analiza dokumentów i negocjacje biznesowe,
 • kontakt z innymi podmiotami w zakresie wspólnej realizacji projektów biznesowych,
 • doradztwo w procesie realizacji projektów/przedsięwzięć,
 • nadzorowanie i opiniowanie zgodności wydatków projektu z wnioskiem i umową na jego realizację (kwalifikowalnością wydatków) oraz prawidłowości sporządzanych przez kierowników projektów raportów merytorycznych i finansowych oraz dbanie o terminowe ich składanie,
 • koordynowanie przygotowania i składania wniosku o dofinansowanie projektu,
 • koordynowanie działań marketingowych w obszarze wdrażania nowych produktów,
 • aktywne pozyskiwanie finansowania dla projektów krajowych i zagranicznych ze źródeł zewnętrznych,
 • aktywne pozyskiwanie zleceń od podmiotów zewnętrznych,
 • aktywne uczestniczenie w przygotowaniu i opracowaniu projektów prac badawczych 
  i wdrożeniowych.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, w tym w zarządzaniu zespołami badawczymi,
 • doświadczenie w kierowaniu, realizacji i pozyskiwaniu projektów naukowo-badawczych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie dokumentacji technicznej i opracowań naukowych,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej,
 • umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia.

 Mile widziane:

 • znajomość oprogramowania JIRA,
 • walidacja schematu JSON,
 • pytest,
 • elementarne uczenie maszynowe.

 Oferujemy

 • pracę w instytucie badawczym o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • umowę o pracę,
 • elastyczne godziny pracy - praca w trybie zadaniowym, hybrydowym lub stacjonarna,
 • udział w szkoleniach – m.in. darmowe kursy językowe (angielski, hiszpański, niemiecki) dla wszystkich pracowników,
 • bogaty pakiet socjalny – dofinansowanie do wypoczynku pracowników, świadczenia świąteczne, dofinansowanie do „zielonej szkoły”
 • stabilność zatrudnienia – średni staż pracy naszych pracowników to 8 lat,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • grupowe ubezpieczenie na życie.

 

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

 • *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.
 • **Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

zielony przycisk w kształcie podłużnej elipsy i ikonką klikającego kursora. Na przycisku napis Aplikuj.

 

 

Starszy specjalista - Backend Python Developer

Starszy specjalista - Backend Python Developer

Miejsce pracy: Katowice

 

Opis stanowiska:

Będziesz pracować nad platformą uczenia maszynowego dedykowaną do eksploracji danych i odkrywania wiedzy. Będziesz odpowiedzialny za backendową stronę platformy: komunikację z wyspecjalizowanym skalowalnym API obliczeniowym, przechowywanie i serializację danych, projektowanie REST API.

Zadania na tym stanowisku to:    

 • projektowanie serializatorów, modelu bazy danych oraz REST API dla platformy Machine Learning;
 • implementacja API CRUD;
 • implementacja CI i testów automatycznych.

Oczekiwania:

 • znajomość języka Python,
 • doświadczenie w projektowaniu i implementacji REST API,
 • znajomość SQL i zasad projektowania relacyjnych baz danych,
 • profilowanie i optymalizacja zapytań do bazy danych.- znajomość Django, Django ORM, Django REST Framework (W przypadku braku biegłości w Django gotowość do nauki Django),
 • posługiwanie się systemem kontroli wersji Git,
 • znajomość Docker.

 Mile widziane:

 • znajomość oprogramowania JIRA,
 • walidacja schematu JSON,
 • pytest,
 • elementarne uczenie maszynowe.

 Oferujemy

 • pracę w instytucie badawczym o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • umowę o pracę,
 • elastyczne godziny pracy - praca w trybie zdalnym, hybrydowym lub stacjonarna,
 • udział w szkoleniach – m.in. darmowe kursy językowe (angielski, hiszpański, niemiecki) dla wszystkich pracowników,
 • bogaty pakiet socjalny – dofinansowanie do wypoczynku pracowników, świadczenia świąteczne, dofinansowanie do „zielonej szkoły”,
 • stabilność zatrudnienia – średni staż pracy naszych pracowników to 8 lat,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • grupowe ubezpieczenie na życie.

 

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

 • *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.
 • **Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

zielony przycisk w kształcie podłużnej elipsy i ikonką klikającego kursora. Na przycisku napis Aplikuj.

 

 

Starszy specjalista - Frontend Angular Developer

Starszy specjalista - Frontend Angular Developer

Miejsce pracy: Katowice

 

Opis stanowiska:

Poszukujemy frontend developera z doświadczeniem w Angular, który dołączy do naszego zespołu.
Do Twoich zadań będzie należało programowanie interfejsu WWW jednego z naszych flagowych produktów – platformy dedykowanej eksploracji danych i odkrywania wiedzy.

Zadania na tym stanowisku to:    

 • rozwój i utrzymanie frontendu dla naszego flagowego produktu,
 • rozwój i utrzymanie różnych modułów wizualizacji (takich jak wykresy),
 • rozwój i utrzymanie interaktywnych aplikacji internetowych,
 • pisanie testów jednostkowych/integracyjnych tworzonego oprogramowania.

Oczekiwania:

 • minimum 2 lata doświadczenia jako frontend developer,
 • umiejętność projektowania czystego kodu, znajomość popularnych wzorców projektowych,
 • znajomość HTML, CSS, Sass i JS, Angular,
 • znajomość REACTJS, REDUX,
 • znajomość REST API,
 • algorytmy i struktury danych, umiejętność szacowania złożoności obliczeniowej,
 • praktyczna znajomość systemów kontroli wersji,
 • silne umiejętności pracy w zespole, doświadczenie w pracy w zespołach zarządzanych z wykorzystaniem metodyk zwinnych.

 Mile widziane:

 • doświadczenie z Webpack,
 • doświadczenie z d3.js lub podobną niskopoziomową biblioteką wizualizacji,
 • doświadczenie z typescript,
 • projektowanie stron internetowych w technologii RWD,
 • doświadczenie w pisaniu testów dla aplikacji FE w WebdriverIO, selenium lub innym podobnym,
 • doświadczenie z Jira i Confluence.

 Oferujemy

 • pracę w instytucie badawczym o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • umowę o pracę,
 • elastyczne godziny pracy - praca w trybie zdalnym, hybrydowym lub stacjonarna,
 • udział w szkoleniach – m.in. darmowe kursy językowe (angielski, hiszpański, niemiecki) dla wszystkich pracowników,
 • bogaty pakiet socjalny – dofinansowanie do wypoczynku pracowników, świadczenia świąteczne, dofinansowanie do „zielonej szkoły”,
 • stabilność zatrudnienia – średni staż pracy naszych pracowników to 8 lat,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • grupowe ubezpieczenie na życie.

 

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

 • *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.
 • **Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

zielony przycisk w kształcie podłużnej elipsy i ikonką klikającego kursora. Na przycisku napis Aplikuj.

 

 

Starszy specjalista - Machine Learning Engineer (Python)

Starszy specjalista - Machine Learning Engineer (Python)

Miejsce pracy: Katowice

 

Opis stanowiska:

Będziesz integralną częścią jednego z naszych zespołów R&D, które opracowują nowatorskie metody i rozwiązania w szerokim zakresie dziedzin AI i Machine Learning. Nasze projekty obejmują takie aspekty jak analiza danych klinicznych i omicznych, dostarczanie narzędzi do odkrywania wiedzy, przetwarzanie języka naturalnego, analiza obrazów, predictive maintenance.

Zadania na tym stanowisku to:    

 • analiza danych;
 • programowanie w Pythonie (np. biblioteki i narzędzia);
 • czytanie tekstów naukowych;
 • stosowanie, testowanie i modyfikowanie najnowocześniejszych algorytmów uczenia maszynowego, jak również nowatorskich rozwiązań;
 • przeglądy (review) kodu;

Oczekiwania:

 • znajomość języka Python na poziomie co najmniej mid,
 • znajomość bibliotek programistycznych ML, taki jak scikit-learn, pandas, Keras/ PyTorch,
 • znajomość technik i bibliotek do wizualizacji danych,
 • znajomość na poziomie co najmniej mid (jedna lub więcej umiejętności 1-5):

- metody ML dedykowane dla pracy z danymi tabelarycznymi,
- metody ML dedykowane do przetwarzania języka naturalnego,
- rozumienie i krytyczna analiza działania (efektywności działania) modeli ML,
- umiejętność krytycznego czytania tekstów naukowych i stosowania metod, które są opisane w literaturze naukowej,
- doświadczenie w używaniu a także tworzeniu niestandardowych bibliotek programistycznych, projektowanie API

 • posługiwanie się systemem kontroli wersji Git

 Mile widziane:

 • znajomość Docker,
 • znajomość oprogramowania JIRA,
 • znajomość frameworków do szybkiego prototypowania aplikacji webowych, takich jak Streamlit, Dash

 Oferujemy

 • pracę w instytucie badawczym o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • umowę o pracę,
 • elastyczne godziny pracy - praca w trybie zdalnym, hybrydowym lub stacjonarna,
 • udział w szkoleniach – m.in. darmowe kursy językowe (angielski, hiszpański, niemiecki) dla wszystkich pracowników,
 • bogaty pakiet socjalny – dofinansowanie do wypoczynku pracowników, świadczenia świąteczne, dofinansowanie do „zielonej szkoły”,
 • stabilność zatrudnienia – średni staż pracy naszych pracowników to 8 lat,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • grupowe ubezpieczenie na życie.

 

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

 • *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.
 • **Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

zielony przycisk w kształcie podłużnej elipsy i ikonką klikającego kursora. Na przycisku napis Aplikuj.

 

 

Jeśli jesteś zainteresowany/na pracą w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, a obecnie nie publikujemy ofert pracy na stanowisko odpowiadające Twoim kwalifikacjom lub oczekiwaniom, możesz przesłać do nas swoje dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Dział Pracowniczo-Organizacyjny

ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice
lub drogą elektroniczną: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl


Twoja kandydatura zostanie rozważona w przypadku pojawienia się ofert pracy, w których nasze wymagania będą zbieżne z Twoimi kwalifikacjami. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie do przesyłanych aplikacji następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb obecnych jak i przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również że podanie tych danych było dobrowolne.”.
 

Staże i praktyki

Zapraszamy studentów studiów inżynierskich i magisterskich o profilu technicznym na staże i praktyki w Sieci Badawczej Łuksiewicz - Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG.

Od kandydatów oczekujemy zaangażowania oraz motywacji do zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń. Naszym celem jest pozyskanie wartościowych młodych osób, chętnych do realizowania celów Łukasiewicz - EMAG.

Podczas praktyki/stażu studenci wykonują pod nadzorem specjalistów z Łukasiewicz - EMAG konkretne, samodzielne zadania zgodne z programem nauczania i kierunkiem studiów. Opiekunami praktykantów/stażystów są doświadczeni pracownicy instytutu, którzy dokładają wszelkich starań, aby praktykanci/stażyści odnieśli jak największe korzyści z praktycznego zastosowania swojej wiedzy i umiejętności.

Praktykantom zapewniamy:

 • możliwość poznania środowiska pracy naukowo-badawczej
 • okazję do bezpośredniego kontaktu z innowacyjnymi technologiami
 • opiekę merytoryczną doświadczonych pracowników Łuksiewicz - EMAG
 • przyjazną atmosferę sprzyjającą rozwijaniu umiejętności zawodowych

Program i czas trwania praktyki ustalamy indywidualnie z kandydatem.

Zawieramy umowę ze szkołą lub uczelnią określającą warunki przyjęcia praktykanta/stażysty.

Praktyki w EMAG są nieodpłatne.

Rozwój i kariera

Praca w Łukasiewicz - EMAG oznacza możliwość samorealizacji, umożliwia rozwój i zdobycie wiedzy w naukowym środowisku oraz szansę na udział w unikalnych innowacyjnych projektach. To, co jest dla nas najważniejsze, to wiedza i entuzjazm naszych pracowników.

Oferujemy

Rozwój osobisty i zawodowy:

 • aktywny udział w konferencjach i seminariach
 • udział w szkoleniach
 • dofinansowanie studiów, studiów podyplomowych i kursów językowych

Dodatkowe świadczenia: 

 • Pracowniczy Program Emerytalny
 • prywatna opieka medyczna PZU
 • grupowe ubezpieczenie na życie
 • bogaty pakiet socjalny (dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie, dofinansowanie do wypoczynku dzieci - zielona szkoła, karty przedpłacone)
 • dodatek na pomoce szkolne dla dzieci

Stabilność zatrudnienia:  

 • praca w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie
 • elastyczne formy zatrudnienia
 • ruchomy czas pracy