Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Praca i kariera

Jesteśmy jednym z 26 instytutów, tworzących Sieć Badawczą Łukasiewicz – trzecią największą sieć badawczą w Europie. Posiadamy kilkudziesięcioletnią tradycję. Nasze główne obszary działania to informatyka stosowana, informatyka techniczna oraz technologia informacyjna.To ludzie tworzą firmę, dlatego dążymy do tego, by budować zespół ludzi identyfikujących się  z wizją i misją Łukasiewicz – EMAG, dobrze znających się na swojej specjalności i zaangażowanych w pracę.

Sieć Badawcza Łukasiewicz w liczbach

0
instytutów badawczych
0
największa sieć w Europie
0
miast w Polsce
0
pracowników łącznie
Specjalista w laboratorium badawczym

Specjalista w laboratorium badawczym

Miejsce pracy: Katowice

 

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • prowadzenie badań laboratoryjnych wyrobów elektrycznych i elektronicznych dla klientów laboratorium,
 • działania związane z postanowieniami systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025 wdrożonego w laboratoriach.

 

 Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (elektryczne/elektroniczne) lub średnie techniczne z min. 2-letnim doświadczeniem w prowadzeniu badań laboratoryjnych,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie B1,
 • doświadczenie w pracy z pomiarami i badaniami wyrobów elektrycznych,
 • znajomość zagadnień metrologii.

 

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy w laboratorium badawczym akredytowanym przez PCA,
 • znajomość systemu zarządzania laboratorium wg PN-EN ISO/IEC 17025,
 • umiejętność posługiwania się normami (również w języku angielskim),
 • uprawnienia SEP,
 • zdolności manualne.

 

Pożądane cechy:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność,
 • dyspozycyjność,
 • chęć rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

 

Oferujemy:

 • pracę w nowoczesnym laboratorium badawczym, w instytucie badawczym o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • umowę o pracę,
 • elastyczne godziny pracy,
 • udział w szkoleniach – m.in. darmowe kursy językowe (angielski, hiszpański, niemiecki) dla wszystkich pracowników,
 • bogaty pakiet socjalny – dofinansowanie do wypoczynku pracowników, świadczenia świąteczne, dofinansowanie do „zielonej szkoły”
 • stabilność zatrudnienia – średni staż pracy naszych pracowników to 8 lat,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • grupowe ubezpieczenie na życie.

 

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.
**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

zielony przycisk w kształcie podłużnej elipsy i ikonką klikającego kursora. Na przycisku napis Aplikuj.

 

 

Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa IACS

Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa IACS

Miejsce pracy: Katowice

 

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • opracowywanie wymagań i specyfikacji technicznych do badań zgodności komponentów systemów IACS,
 • opracowywanie nowych metod badawczych w oparciu o wyspecyfikowane wymagania techniczne, wykonywanie badań,
 • planowanie, organizacja i nadzór techniczny nad ocenami bezpieczeństwa sieci przemysłowych i ich komponentów,
 • opracowywanie wniosków projektowych i grantów na badania w zakresie cyberbezpieczeństwa IACS,
 • określanie potrzeb szkoleniowych i wymagań w zakresie wiedzy technicznej, doświadczenia umiejętności wymaganych dla członków zespołu projektowego,
 • określanie potrzeb dotyczących zakupu aparatury badawczej oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia badań zgodności,
 • przygotowanie i udział w procesach akredytacji i licencjonowania oraz audytów laboratorium, sporządzanie raportów z badań.

 

 Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane w zakresie: informatyka, elektronika, automatyka, robotyka, telekomunikacja lub pokrewnych,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (w tym w prowadzeniu audytów zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz audytów bezpieczeństwa sieci OT/ICS),
 • znajomość zagadnień z zakresu: kryteriów i metod oceny bezpieczeństwa przemysłowego, norm i specyfikacji technicznych bezpieczeństwa przemysłowego, standardów ISO/IEC 27001 oraz ISO/IEC 62443,
 • zarządzanie i planowanie projektami informatycznymi: harmonogramowanie, planowanie zasobów, rozliczanie wyników, kontrola jakości,
 • umiejętności techniczne w zakresie analizy podatności i testów penetracyjnych sieci przemysłowych OT, aplikacji zabezpieczeń sieci OT,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie dokumentacji technicznej i opracowań naukowych,
 • stosowania systemów monitorowania i zarządzania siecią przemysłową oraz IDS, firewalli, diod danych i innych elementów architektury cyberbezpieczeństwa,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej.

 

Mile widziane:

 • posiadanie ukończonych kursów lub szkoleń w zakresie z cyberbezpieczeństwa przemysłowego,
 • znajomość regulacji NIST RMF (Risk Management Framework),
 • znajomość wytycznych NIST - SP 800-82.

 

Oferujemy:

 • pracę w instytucie badawczym o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • umowę o pracę,
 • elastyczne godziny pracy - praca w trybie zadaniowym, hybrydowym lub stacjonarna,
 • udział w szkoleniach – m.in. darmowe kursy językowe (angielski, hiszpański, niemiecki) dla wszystkich pracowników,
 • bogaty pakiet socjalny – dofinansowanie do wypoczynku pracowników, świadczenia świąteczne, dofinansowanie do „zielonej szkoły”,
 • stabilność zatrudnienia – średni staż pracy naszych pracowników to 8 lat,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • grupowe ubezpieczenie na życie.

Oferty zawierające CV prosimy składać elektronicznie na adres: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl tytule wpisując: „Ekspert ds. cyberbezpieczeństwa IACS” do dnia 18.09.2022 r.

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

 • *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.
 • **Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.


Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

zielony przycisk w kształcie podłużnej elipsy i ikonką klikającego kursora. Na przycisku napis Aplikuj.

 

 

Specjalista ds. dostępności plus

Specjalista ds. dostępności plus

Miejsce pracy: Katowice

 

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • opracowanie i przygotowanie warsztatów z zakresu dostępności,
 • administrowanie i prowadzenie szkoleń oraz zajęć warsztatowych z zakresu dostępności,
 • redagowanie i opracowywanie dostępnych treści audiowizualnych,
 • aktywny udział w projektach badawczych z zakresu dostępności,
 • udział w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków UE,
 • uczestnictwo w tworzeniu i wdrażaniu planu na rzecz poprawy dostępności,
 • współpracę z innymi działami oraz partnerami zewnętrznymi w zakresie dostępu do informacji.

 

 Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • doświadczenie w zakresie dostępności komunikacyjnej (w tym audiowizualnej),
 • znajomość zagadnień z zakresu: środowisk korzystających z rozwiązań chmurowych,
 • dorobek naukowy z zakresu dostępności – co najmniej 5 publikacji w okresie ostatnich 5 lat,
 • doświadczenie w realizacji projektów związanych z dostępnością – co najmniej 2 projekty badawcze w okresie ostatnich 5 lat,
 • doświadczenie w realizacji oraz przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków UE,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie dokumentacji i opracowań naukowych,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej,
 • umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia.

 

Mile widziane:

 • posiadanie stopnia lub tytułu naukowego,
 • doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych oraz zatrudnienie na uczelniach na terenie UE.

 

Oferujemy:

 • pracę w instytucie badawczym o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • umowę o pracę,
 • elastyczne godziny pracy - praca w trybie zadaniowym, hybrydowym lub stacjonarna,
 • udział w szkoleniach – m.in. darmowe kursy językowe (angielski, hiszpański, niemiecki) dla wszystkich pracowników,
 • bogaty pakiet socjalny – dofinansowanie do wypoczynku pracowników, świadczenia świąteczne, dofinansowanie do „zielonej szkoły”,
 • stabilność zatrudnienia – średni staż pracy naszych pracowników to 8 lat,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • grupowe ubezpieczenie na życie.

 

Oferty zawierające CV prosimy składać elektronicznie na adres: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl w tytule wpisując: „Specjalista ds. dostępności plus” do dnia 18.09.2022 r.

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

 • *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.
 • **Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.


Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

zielony przycisk w kształcie podłużnej elipsy i ikonką klikającego kursora. Na przycisku napis Aplikuj.

 

 

Główny inżynier - Kierownik laboratorium Bezpieczeństwa ITSEF

Główny inżynier - Kierownik laboratorium Bezpieczeństwa ITSEF

Miejsce pracy: Katowice

 

Opis stanowiska:

W związku z dynamicznym rozwojem instytutu i transformacją obszarów działalności poszukujemy osoby o zacięciu badawczym i doświadczeniu w sektorze B+R do Laboratorium Bezpieczeństwa ITSEF.

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • nadzór nad wyposażeniem, stanem technicznym laboratorium i dokumentacją,
 • opracowywanie i koordynowanie realizacji strategii instytutu w zakresie rozwoju laboratorium Bezpieczeństwa ITSEF,
 • inicjowanie, realizowanie i raportowanie inicjatyw, projektów i programów związanych z zarządzanym obszarem,
 • zarządzanie operacyjne laboratorium oceny bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • pozyskiwanie klientów/produktów do oceny bezpieczeństwa,
 • komunikację z klientami, negocjowanie umów, nadzór nad realizacją umów i projektów oceny,
 • przeprowadzanie wszelkich działań wynikających ze stosunków z Jednostką Certyfikującą/organem zatwierdzającym w zakresie ocen/testów,
 • przeprowadzanie wszelkich działań wynikających ze stosunków z Polskim Centrum Akredytacji w ramach wszelkich działań związanych z akredytacją laboratorium,
 • zarządzanie procesami akredytacji i licencjonowania laboratorium,
 • nadzór nad pracą podległego zespołu, w tym: Kierownika Technicznego, Administratora zarządzania bezpieczeństwem, Administratora ds. dokumentacji, Pełnomocnika ds. Jakości,
 • planowanie i realizację szkoleń personelu laboratorium we współpracy z Kierownikiem Technicznym,
 • weryfikację i autoryzację raportów z badań/ewaluacji w zastępstwie Kierownika Technicznego,
 • określanie potrzeb szkoleniowych i wymagań w zakresie wiedzy technicznej, doświadczenia umiejętności wymaganych dla członków zespołu ewaluatorów,
 • rozwój kompetencji technicznych i przekazywanie wiedzy.

 

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe techniczne kierunków: informatyka, elektronika, automatyka, robotyka, telekomunikacja lub pokrewnych,
 • minimum 5-letnie doświadczenie w dziedzinach związanych z bezpieczeństwem informatycznym, metodologią badań, ewaluacją i jakością oraz testowaniem bezpieczeństwa,
 • znajomość kryteriów i metod oceny bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • znajomość norm i specyfikacji technicznych bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • znajomość zagadnień z zakresu: m.in. 17025, 17065,
 • znajomość zagadnień związanych z m.in. ISO 15408 ISO 22301,
 • doświadczenie w kierowaniu zespołami projektowymi,
 • członek/uczestnik krajowych/międzynarodowych konferencji tematycznych i/lub organów normalizacyjnych
 • doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji,
 • umiejętność pracy zgodnie z określonymi procedurami postepowania,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie dokumentacji technicznej,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej.

 

Mile widziane:

 • posiadanie stopnia lub tytułu naukowego,
 • ukończone kursy lub szkolenia w zakresie z cyberbezpieczeństwa.

 

Oferujemy:

 • pracę w instytucie badawczym o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • umowę o pracę,
 • elastyczne godziny pracy - praca w trybie zadaniowym, hybrydowym lub stacjonarna,
 • udział w szkoleniach – m.in. darmowe kursy językowe (angielski, hiszpański, niemiecki) dla wszystkich pracowników,
 • bogaty pakiet socjalny – dofinansowanie do wypoczynku pracowników, świadczenia świąteczne, dofinansowanie do „zielonej szkoły”,
 • stabilność zatrudnienia – średni staż pracy naszych pracowników to 8 lat,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • grupowe ubezpieczenie na życie.

 

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

zielony przycisk w kształcie podłużnej elipsy i ikonką klikającego kursora. Na przycisku napis Aplikuj.

 

 

Główny inżynier - Kierownik techniczny laboratorium Bezpieczeństwa ITSEF

Główny inżynier - Kierownik techniczny laboratorium Bezpieczeństwa ITSEF

Miejsce pracy: Katowice

 

Opis stanowiska:

W związku z dynamicznym rozwojem instytutu i transformacją obszarów działalności poszukujemy osoby o zacięciu badawczym i doświadczeniu w sektorze B+R do Laboratorium Bezpieczeństwa ITSEF.

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • nadzór nad wyposażeniem, stanem technicznym laboratorium i dokumentacją,
 • planowanie, organizacja i nadzór techniczny nad ocenami bezpieczeństwa,
 • kontrolę jakości, poprawności i efektywności pracy zespołu ewaluatorów oraz monitorowanie kompetencji technicznych pracowników,
 • kontrolę zgodności technicznej procesu oceny z wymaganiami norm, przepisów i procedur laboratorium,
 • weryfikację i autoryzacja raportów z badań/ewaluacji,
 • wykonywanie badań i sporządzanie raportów z badań,
 • określanie potrzeb szkoleniowych i wymagań w zakresie wiedzy technicznej, doświadczenia i umiejętności wymaganych dla członków zespołu ewaluatorów,
 • określanie potrzeb dotyczących zakupu aparatury badawczej oraz oprogramowania,
 • przeprowadzanie wszelkich działań wynikających ze stosunków z Jednostką Certyfikującą/organem zatwierdzającym w zakresie ocen/testów,
 • przygotowanie i udział w procesach akredytacji i licencjonowania oraz audytów laboratorium,
 • rozwój kompetencji technicznych i przekazywanie wiedzy.

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe techniczne kierunków: informatyka, elektronika, automatyka, robotyka, telekomunikacja lub pokrewnych,
 • minimum 5-letnie doświadczenie w dziedzinach związanych z bezpieczeństwem informatycznym, metodologią badań, ewaluacją i jakością oraz testowaniem bezpieczeństwa,
 • znajomość kryteriów i metod oceny bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • znajomość norm i specyfikacji technicznych bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • znajomość zagadnień z zakresu: m.in. 17025, 17065,
 • znajomość zagadnień związanych z m.in. ISO 15408 ISO 22301,
 • doświadczenie w kierowaniu zespołami projektowymi,
 • członek/uczestnik krajowych/międzynarodowych konferencji tematycznych i/lub organów normalizacyjnych,
 • doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji,
 • umiejętność pracy zgodnie z określonymi procedurami postępowania,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie dokumentacji technicznej,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej.

 

Mile widziane:

 • posiadanie stopnia lub tytułu naukowego,
 • ukończone kursy lub szkolenia w zakresie z cyberbezpieczeństwa.

 

Oferujemy:

 • pracę w instytucie badawczym o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • umowę o pracę,
 • elastyczne godziny pracy - praca w trybie zadaniowym, hybrydowym lub stacjonarna,
 • udział w szkoleniach – m.in. darmowe kursy językowe (angielski, hiszpański, niemiecki) dla wszystkich pracowników,
 • bogaty pakiet socjalny – dofinansowanie do wypoczynku pracowników, świadczenia świąteczne, dofinansowanie do „zielonej szkoły”,
 • stabilność zatrudnienia – średni staż pracy naszych pracowników to 8 lat,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • grupowe ubezpieczenie na życie.

 

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

 • *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.
 • **Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

zielony przycisk w kształcie podłużnej elipsy i ikonką klikającego kursora. Na przycisku napis Aplikuj.

 

 

Specjalista ds. architektury cyberbezpieczeństwa

Specjalista ds. architektury cyberbezpieczeństwa

Miejsce pracy: Katowice

 

Opis stanowiska:

W związku z dynamicznym rozwojem instytutu i transformacją obszarów działalności poszukujemy osoby o zacięciu badawczym i doświadczeniu w sektorze B+R do zespołu ds. cyberbezpieczeństwa.

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • tworzenie i rozwój architektury bezpieczeństwa, w tym wyznaczanie standardów i rozwiązań,
 • inicjowanie i realizowanie projektów i programów związanych z obszarem architektury cyberbezpieczeństwa,
 • współpraca z członkami zespołów w realizowanych pracach i projektach,
 • aktywne pozyskiwanie finansowania dla projektów krajowych i zagranicznych ze źródeł zewnętrznych,
 • aktywne pozyskiwanie zleceń od podmiotów zewnętrznych,
 • aktywne uczestniczenie w przygotowaniu i opracowaniu projektów prac badawczych,
 • udział w przygotowywaniu dokumentacji architektonicznej i analitycznej w zakresie bezpieczeństwa.

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość zagadnień z zakresu: środowisk korzystających z rozwiązań chmurowych,
 • doświadczenie w obszarze IT, szczególnie na stanowisku związanym z projektowaniem i utrzymywaniem architektury bezpieczeństwa i definiowaniem wymagań mitygujących ryzyka,
 • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem baz danych, aplikacji, systemów, sieci teleinformatycznych,
 • znajomość najlepszych praktyk w budowie i weryfikacji bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,
 • znajomość rozwiązań do monitoringu bezpieczeństwa systemów operacyjnych, baz danych, ruchu sieciowego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie dokumentacji technicznej i opracowań naukowych,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej,
 • umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia.

 

Mile widziane:

 • posiadanie stopnia lub tytułu naukowego,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków europejskich na finansowanie projektów,
 • dorobek publikacyjny.

 

Oferujemy:

 • pracę w instytucie badawczym o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • umowę o pracę,
 • elastyczne godziny pracy - praca w trybie zadaniowym, hybrydowym lub stacjonarna,
 • udział w szkoleniach – m.in. darmowe kursy językowe (angielski, hiszpański, niemiecki) dla wszystkich pracowników,
 • bogaty pakiet socjalny – dofinansowanie do wypoczynku pracowników, świadczenia świąteczne, dofinansowanie do „zielonej szkoły”,
 • stabilność zatrudnienia – średni staż pracy naszych pracowników to 8 lat,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • grupowe ubezpieczenie na życie.

 

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

 • *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.
 • **Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

zielony przycisk w kształcie podłużnej elipsy i ikonką klikającego kursora. Na przycisku napis Aplikuj.

 

 

Specjalista ds. badań w laboratorium badań urządzeń radiowych

Specjalista ds. badań w laboratorium badań urządzeń radiowych

Miejsce pracy: Katowice

 

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • prowadzenie badań laboratoryjnych wyrobów elektrycznych i elektronicznych dla klientów laboratorium oraz działania związane z postanowieniami systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025 wdrożonego w laboratoriach;
 • badanie urządzeń elektronicznych na zgodność z normami dyrektywy radiowej RED (2014/53/UE) oraz kompatybilności elektromagnetycznej EMC (2014/53/UE);
 • dokonywanie pomiarów parametrów radiowych urządzeń komunikacji bezprzewodowej;
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji z przeprowadzonych badań;
 • projektowanie oraz wdrażanie nowych stanowisk pomiarowych.

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe z zakresu elektroniki, automatyki, telekomunikacji lub pokrewne,
 • wiedza nt. układów i protokołów komunikacji radiowej (WiFi, Bluetooth, sieci mobilne 2G, 3G, 4G, 5G),
 • znajomość zasad działania układów elektronicznych, z uwzględnieniem zjawisk wysokiej częstotliwości,
 • umiejętność wykonywania pomiarów w układach elektronicznych,
 • dociekliwość i analityczne podejście w rozwiązywaniu problemów technicznych,
 • zaangażowanie i samodzielność w wykonywanej pracy,
 • znajomość języka angielskiego (na poziomie swobodnego posługiwania się normami w tym języku),
 • znajomość zagadnień z metrologii.

 

Mile widziane:

 • znajomość systemu zarządzania laboratoriami wg PN-EN ISO/IEC 17025,
 • uprawnienia SEP,
 • doświadczenie w konstruowaniu urządzeń – systemy procesorowe, przetwornice impulsowe, układy wysokich częstotliwości,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność i dyspozycyjność,
 • chęć rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

 

Oferujemy:

 • pracę w nowoczesnym laboratorium badawczym, w instytucie badawczym o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • umowę o pracę,
 • elastyczne godziny pracy,
 • udział w szkoleniach – m.in. darmowe kursy językowe (angielski, hiszpański, niemiecki) dla wszystkich pracowników,
 • bogaty pakiet socjalny – dofinansowanie do wypoczynku pracowników, świadczenia świąteczne, dofinansowanie do „zielonej szkoły”,
 • stabilność zatrudnienia – średni staż pracy naszych pracowników to 8 lat,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • grupowe ubezpieczenie na życie.

 

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

 • *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.
 • **Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

zielony przycisk w kształcie podłużnej elipsy i ikonką klikającego kursora. Na przycisku napis Aplikuj.

 

 

Specjalista ds. certyfikacji cyberbezpieczeństwa

Specjalista ds. certyfikacji cyberbezpieczeństwa

Miejsce pracy: Katowice

 

Opis stanowiska:

W związku z dynamicznym rozwojem instytutu i transformacją obszarów działalności poszukujemy osoby o zacięciu badawczym i inicjatywności do nowopowstałego zespołu ds. cyberbezpieczeństwa.

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • inicjowanie i realizowanie projektów i programów związanych z obszarem certyfikacji cyberbezpieczeństwa,
 • analizę norm i tworzenie wymagań dla oceny produktów,
 • współpracę z członkami zespołów w realizowanych pracach i projektach,
 • aktywne pozyskiwanie finansowania dla projektów krajowych i zagranicznych ze źródeł zewnętrznych,
 • aktywne pozyskiwanie zleceń od podmiotów zewnętrznych,
 • aktywne uczestniczenie w przygotowaniu i opracowaniu projektów prac badawczych,
 • udział w przygotowywaniu dokumentacji z zakresu rozwiązań technicznych, analiz i ekspertyz,
 • przestrzeganie dyrektyw NIS, NIS2 oraz standardu Common Criteria.

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane w zakresie: IT, informatyka, automatyka, elektronika, elektrotechnika, matematyka,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość zagadnień z zakresu Cybersecurity, IoT, środowisk chmurowych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie dokumentacji technicznej i opracowań naukowych,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej,
 • umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia.

 

Mile widziane:

 • posiadanie stopnia lub tytułu naukowego,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków europejskich na finansowanie projektów,
 • dorobek publikacyjny.

 

Oferujemy:

 • pracę w instytucie badawczym o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • umowę o pracę,
 • elastyczne godziny pracy - praca w trybie zadaniowym, hybrydowym lub stacjonarna,
 • udział w szkoleniach – m.in. darmowe kursy językowe (angielski, hiszpański, niemiecki) dla wszystkich pracowników,
 • bogaty pakiet socjalny – dofinansowanie do wypoczynku pracowników, świadczenia świąteczne, dofinansowanie do „zielonej szkoły”,
 • stabilność zatrudnienia – średni staż pracy naszych pracowników to 8 lat,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • grupowe ubezpieczenie na życie.

 

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

 • *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.
 • **Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

zielony przycisk w kształcie podłużnej elipsy i ikonką klikającego kursora. Na przycisku napis Aplikuj.

 

 

Lider obszaru – Architektura cyberbezpieczeństwa

Lider obszaru – Architektura cyberbezpieczeństwa

Miejsce pracy: Katowice

 

Opis stanowiska:

W związku z dynamicznym rozwojem instytutu i transformacją obszarów działalności poszukujemy osoby o zacięciu badawczym i doświadczeniu w sektorze B+R do zespołu ds. cyberbezpieczeństwa.

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • opracowywanie i koordynowanie realizacji strategii instytutu z zakresu cyberbezpieczeństwa,
 • inicjowanie, realizowanie i raportowanie inicjatyw, projektów i programów związanych z zarządzanym obszarem,
 • tworzenie zespołów projektowych w obszarze cyberbezpieczeństwa i zarządzanie nimi,
 • wsparcie merytoryczne podległych zespołów w realizowanych pracach i projektach,
 • aktywne pozyskiwanie finansowania dla projektów krajowych i zagranicznych ze źródeł zewnętrznych,
 • aktywne pozyskiwanie zleceń od podmiotów zewnętrznych,
 • aktywne uczestniczenie w przygotowaniu i opracowaniu projektów prac badawczych,
 • inicjowanie, nadzorowanie i wspieranie rozwoju naukowego pracowników obszaru,
 • realizację i promocję projektów związanych z cyberbezpieczeństwem,
 • opracowywanie dokumentacji architektonicznej i analitycznej w zakresie bezpieczeństwa,
 • rozwój wdrożonych narzędzi bezpieczeństwa.

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • minimum 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, w tym w zarządzaniu zespołami badawczymi,
 • doświadczenie w obszarze IT, szczególnie na stanowisku związanym z projektowaniem i utrzymywaniem architektury bezpieczeństwa i definiowaniem wymagań mitygujących ryzyka,
 • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem baz danych, aplikacji, systemów, sieci teleinformatycznych,
 • znajomość najlepszych praktyk w budowie i weryfikacji bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,
 • znajomość rozwiązań do monitoringu bezpieczeństwa systemów operacyjnych, baz danych, ruchu sieciowego,
 • udokumentowany dorobek naukowy i publikacyjny,
 • doświadczenie w kierowaniu, realizacji i pozyskiwaniu projektów naukowo-badawczych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie dokumentacji technicznej i opracowań naukowych,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej,
 • umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia.

 

Mile widziane:

 • posiadanie stopnia lub tytułu naukowego,
 • dyplom MBA,
 • znajomość nowoczesnych metodyk zarządzania projektami.

 

Oferujemy:

 • pracę w instytucie badawczym o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • umowę o pracę,
 • elastyczne godziny pracy - praca w trybie zadaniowym, hybrydowym lub stacjonarna,
 • udział w szkoleniach – m.in. darmowe kursy językowe (angielski, hiszpański, niemiecki) dla wszystkich pracowników,
 • bogaty pakiet socjalny – dofinansowanie do wypoczynku pracowników, świadczenia świąteczne, dofinansowanie do „zielonej szkoły”,
 • stabilność zatrudnienia – średni staż pracy naszych pracowników to 8 lat,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • grupowe ubezpieczenie na życie.

 

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

 • *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.
 • **Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

zielony przycisk w kształcie podłużnej elipsy i ikonką klikającego kursora. Na przycisku napis Aplikuj.

 

 

Specjalista ds. miernictwa przemysłowego

Specjalista ds. miernictwa przemysłowego

Miejsce pracy: Katowice

 

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • inicjowanie i realizowanie projektów i programów związanych z obszarem miernictwa przemysłowego,
 • współpracę z członkami zespołów w realizowanych pracach i projektach,
 • aktywne pozyskiwanie finansowania dla projektów krajowych i zagranicznych ze źródeł zewnętrznych,
 • aktywne uczestniczenie w przygotowaniu i opracowaniu projektów prac badawczych,
 • udział w przygotowywaniu dokumentacji z zakresu rozwiązań technicznych, analiz i ekspertyz,
 • opracowywanie urządzeń i systemów pomiarowych, wzorców,
 • zastosowanie technik cyfrowych w systemach pomiarowych.

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane w zakresie: elektronika, automatyka, elektrotechnika,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczo rozwojowych i wdrożeniowych,
 • znajomość przepisów branżowych i norm zharmonizowanych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie dokumentacji technicznej i opracowań naukowych,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej,
 • umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia.

 

Mile widziane:

 • posiadanie stopnia lub tytułu naukowego,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków europejskich na finansowanie projektów,
 • dorobek publikacyjny.

 

Oferujemy:

 • pracę w instytucie badawczym o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • umowę o pracę,
 • elastyczne godziny pracy - praca w trybie zadaniowym, hybrydowym lub stacjonarna,
 • udział w szkoleniach – m.in. darmowe kursy językowe (angielski, hiszpański, niemiecki) dla wszystkich pracowników,
 • bogaty pakiet socjalny – dofinansowanie do wypoczynku pracowników, świadczenia świąteczne, dofinansowanie do „zielonej szkoły”,
 • stabilność zatrudnienia – średni staż pracy naszych pracowników to 8 lat,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • grupowe ubezpieczenie na życie. 

 

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

 • *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.
 • **Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

zielony przycisk w kształcie podłużnej elipsy i ikonką klikającego kursora. Na przycisku napis Aplikuj.

 

 

Specjalista ds. zrównoważonej gospodarki

Specjalista ds. zrównoważonej gospodarki

Miejsce pracy: Katowice

 

Opis stanowiska:

W związku z dynamicznym rozwojem instytutu i transformacją obszarów działalności poszukujemy osoby o zacięciu badawczym i inicjatywności do nowopowstałego zespołu ds. zrównoważonej gospodarki.

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • inicjowanie i realizowanie projektów i programów związanych z obszarem zrównoważonej gospodarki,
 • współpracę z członkami zespołów w realizowanych pracach i projektach,
 • aktywne pozyskiwanie finansowania dla projektów krajowych i zagranicznych ze źródeł zewnętrznych,
 • aktywne pozyskiwanie zleceń od podmiotów zewnętrznych,
 • aktywne uczestniczenie w przygotowaniu i opracowaniu projektów prac badawczych,
 • udział w przygotowywaniu dokumentacji z zakresu zrównoważonego rozwoju, w tym w ochronie klimatu, zielonej transformacji przemysłu, strategiach środowiskowych, strategiach klimatycznych, gospodarce o obiegu zamkniętym.

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane w zakresie: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, zarządzanie środowiskowe, energetyka, CSR,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość zagadnień z zakresu: ochrony klimatu, efektywności energetycznej, rozwoju niskoemisyjnych technologii energetycznych lub zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnym biznesem (CSR), ESG,
 • znajomość zagadnień regulacyjnych branży energetycznej (np. Prawo energetyczne, ustawa o odnawialnych źródłach energii, ustawa o efektywności energetycznej),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie dokumentacji technicznej i opracowań naukowych,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej,
 • umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia.

 

Mile widziane:

 • posiadanie stopnia lub tytułu naukowego,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków europejskich na finansowanie projektów,
 • dorobek publikacyjny.

 

Oferujemy:

 • pracę w instytucie badawczym o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • umowę o pracę,
 • elastyczne godziny pracy - praca w trybie zadaniowym, hybrydowym lub stacjonarna,
 • udział w szkoleniach – m.in. darmowe kursy językowe (angielski, hiszpański, niemiecki) dla wszystkich pracowników,
 • bogaty pakiet socjalny – dofinansowanie do wypoczynku pracowników, świadczenia świąteczne, dofinansowanie do „zielonej szkoły”,
 • stabilność zatrudnienia – średni staż pracy naszych pracowników to 8 lat,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • grupowe ubezpieczenie na życie. 

 

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

 • *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.
 • **Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

zielony przycisk w kształcie podłużnej elipsy i ikonką klikającego kursora. Na przycisku napis Aplikuj.

 

 

Specjalista ds. uczenia maszynowego

Specjalista ds. uczenia maszynowego

Miejsce pracy: Katowice

 

Opis stanowiska:

W związku z dynamicznym rozwojem instytutu i transformacją obszarów działalności poszukujemy osoby o zacięciu badawczym i zdolnościach analitycznych do nowopowstałego zespołu ds. uczenia maszynowego.

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • realizację zadań i projektów w zespole uczenia maszynowego,
 • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków UE,
 • realizację projektów w obszarach zakresu uczenia maszynowego w różnych obszarach zastosowań,
 • udział w projektach badawczo rozwojowych i komercyjnych,
 • projektowanie oraz implementację nowych algorytmów oraz ulepszanie i modyfikowanie istniejących,
 • opracowywanie prototypów, jak i gotowych rozwiązań informatycznych,
 • analizę działania i optymalizację tworzonych modeli.

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu informatyki, inżynierii programowania, matematyki stosowanej lub analizy statystycznej,
 • doświadczenie w tworzeniu rozwiązań, w takich obszarach jak: deep learning, unsupervised feature learning, reinforcement learning, zero-shot learning, multimodal learning itp.,
 • wiedza z zakresu technologii uczenia maszynowego,
 • znajomość minimum jednego z języków programowania np. C/C+, Python, Java czy Scala,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie dokumentacji technicznej i opracowań naukowych.

 

Mile widziane:

 • udokumentowany dorobek naukowy, wdrożeniowy w dziedzinie sztucznej inteligencji,
 • doświadczenie w komercyjnych projektach (w tym międzynarodowych), wykorzystujących techniki nauczania maszynowego oraz relacyjne bazy danych,
 • posiadanie stopnia lub tytułu naukowego.

 

Oferujemy:

 • pracę w instytucie badawczym o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • umowę o pracę,
 • elastyczne godziny pracy - praca w trybie zadaniowym, hybrydowym lub stacjonarna,
 • udział w szkoleniach – m.in. darmowe kursy językowe (angielski, hiszpański, niemiecki) dla wszystkich pracowników,
 • bogaty pakiet socjalny – dofinansowanie do wypoczynku pracowników, świadczenia świąteczne, dofinansowanie do „zielonej szkoły”,
 • stabilność zatrudnienia – średni staż pracy naszych pracowników to 8 lat,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • grupowe ubezpieczenie na życie. 

 

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

 • *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.
 • **Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

zielony przycisk w kształcie podłużnej elipsy i ikonką klikającego kursora. Na przycisku napis Aplikuj.

 

 

Lider obszaru – Zrównoważona gospodarka

Lider obszaru – Zrównoważona gospodarka

Miejsce pracy: Katowice

 

Opis stanowiska:

W związku z dynamicznym rozwojem instytutu i transformacją obszarów działalności poszukujemy osoby o zacięciu badawczym i doświadczeniu w sektorze B+R do nowopowstałego zespołu ds. zrównoważonej gospodarki.

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • opracowywanie i koordynowanie realizacji strategii instytutu z zakresu zrównoważonej gospodarki, w szczególności z zastosowaniem narzędzi informatycznych,
 • inicjowanie, realizowanie i raportowanie inicjatyw, projektów i programów związanych z zarządzanym obszarem,
 • tworzenie zespołów projektowych w obszarze zrównoważonej gospodarki i zarządzanie nimi,
 • wsparcie merytoryczne podległych zespołów w realizowanych pracach i projektach,
 • aktywne pozyskiwanie finansowania dla projektów krajowych i zagranicznych ze źródeł zewnętrznych,
 • aktywne pozyskiwanie zleceń od podmiotów zewnętrznych,
 • aktywne uczestniczenie w przygotowaniu i opracowaniu projektów prac badawczych i wdrożeniowych,
 • inicjowanie, nadzorowanie i wspieranie rozwoju naukowego pracowników obszaru,
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją polityk środowiskowych,
 • realizacja i promocja projektów związanych ze zrównoważona gospodarką,
 • przygotowywanie dokumentacji z zakresu zrównoważonego rozwoju, w tym w ochronie klimatu, zielonej transformacji przemysłu, strategiach środowiskowych, strategiach klimatycznych, gospodarce o obiegu zamkniętym.

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, w tym w zarządzaniu zespołami badawczymi,
 • doskonała znajomość zagadnień z zakresu: ochrony klimatu, efektywności energetycznej, rozwoju niskoemisyjnych technologii energetycznych lub zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnym biznesem (CSR), ESG,
 • doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji z zakresu efektywności energetycznej, emisji gazów cieplarnianych lub ochrony środowiska,
 • znajomość zagadnień regulacyjnych branży energetycznej (np. Prawo energetyczne, ustawa o odnawialnych źródłach energii, ustawa o efektywności energetycznej),
 • udokumentowany dorobek naukowy i publikacyjny,
 • doświadczenie w kierowaniu, realizacji i pozyskiwaniu projektów naukowo-badawczych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie dokumentacji technicznej i opracowań naukowych,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej,
 • umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia.

 

Mile widziane:

 • posiadanie stopnia lub tytułu naukowego,
 • dyplom MBA,
 • znajomość nowoczesnych metodyk zarządzania projektami.

 

Oferujemy:

 • pracę w instytucie badawczym o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • umowę o pracę,
 • elastyczne godziny pracy - praca w trybie zadaniowym, hybrydowym lub stacjonarna,
 • udział w szkoleniach – m.in. darmowe kursy językowe (angielski, hiszpański, niemiecki) dla wszystkich pracowników,
 • bogaty pakiet socjalny – dofinansowanie do wypoczynku pracowników, świadczenia świąteczne, dofinansowanie do „zielonej szkoły”,
 • stabilność zatrudnienia – średni staż pracy naszych pracowników to 8 lat,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • grupowe ubezpieczenie na życie. 

 

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

 • *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.
 • **Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

zielony przycisk w kształcie podłużnej elipsy i ikonką klikającego kursora. Na przycisku napis Aplikuj.

 

 

Specjalista ds. systemu elektronicznego obiegu dokumentów

Specjalista ds. systemu elektronicznego obiegu dokumentów

Miejsce pracy: Katowice

 

Opis stanowiska:
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • bieżący monitoring działania wdrożonych procesów i wsparcie użytkowników,
 • prowadzenie działań rozwojowych oraz utrzymanie systemów informatycznych automatyzujących procesy biznesowe,
 • aktywną współpraca z klientem wewnętrznym w celu ustalenia optymalnego przebiegu wdrażanych rozwiązań,
 • przygotowanie dokumentacji opisującej przebieg nowego procesu,
 • udział w określeniu kierunków rozwoju systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją,
 • udział w opracowaniu propozycji działań w zakresie wprowadzania i doskonalenia narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie dokumentacją w instytucie.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 3 lata doświadczenia w zakresie wsparcia użytkowników lub/i zarządzania systemem informatycznym klasy EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją),
 • wiedza specjalistyczna w zakresie systemów informatycznych klasy EZD,
 • znajomość i tworzenie obiegów w WEBCON,
 • praktyczna znajomość baz danych (SQL w stopniu podstawowym),
 • doświadczenie w prowadzeniu testów oraz projektowaniu scenariuszy testowych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym w mowie i piśmie,
 • umiejętności analitycznego myślenia i szybkiego uczenia się,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

Mile widziane:

 • studia podyplomowe w zakresie zarządzania IT lub zarządzania projektami.

 

Oferujemy:

 • pracę w instytucie badawczym o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • umowę o pracę,
 • elastyczne godziny pracy - praca w trybie zadaniowym, hybrydowym lub stacjonarna,
 • udział w szkoleniach – m.in. darmowe kursy językowe (angielski, hiszpański, niemiecki) dla wszystkich pracowników,
 • bogaty pakiet socjalny – dofinansowanie do wypoczynku pracowników, świadczenia świąteczne, dofinansowanie do „zielonej szkoły”,
 • stabilność zatrudnienia – średni staż pracy naszych pracowników to 8 lat,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • grupowe ubezpieczenie na życie. 

 

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

 • *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.
 • **Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

zielony przycisk w kształcie podłużnej elipsy i ikonką klikającego kursora. Na przycisku napis Aplikuj.

 

 

Specjalista – ewaluator bezpieczeństwa IT

Specjalista – ewaluator bezpieczeństwa IT

Miejsce pracy: Katowice

 

Opis stanowiska:
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • testowanie produktów sprzętowych i programowych,
 • analizę podatności i opracowywanie metod ataków,
 • sporządzanie raportów z oceny bezpieczeństwa,
 • opracowywanie procedur badawczych i testowanie,
 • rozwój kompetencji technicznych i przekazywanie wiedzy.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne lub student ostatniego roku studiów kierunków: informatyka, elektronika, telekomunikacja lub pokrewnych,
 • umiejętności testowania różnych produktów IT, np.: software, hardware, aplikacje webowe, aplikacje mobilne, aplikacje Cloud, urządzenia IoT, urządzenia sieciowe, itp.,
 • umiejętności korzystania z komputerowych narzędzi wspomagających testowanie i analizę do wyszukiwania luk w oprogramowaniu,
 • umiejętności w zakresie analizy podatności i opracowywania testów penetracyjnych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym w mowie i piśmie,
 • umiejętności analitycznego myślenia i szybkiego uczenia się,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

Mile widziane:

 • posiadanie ukończonych kursów lub szkoleń w zakresie z cyberbezpieczeństwa,
 • praktyczna znajomość różnych języków programowania i baz danych,
 • znajomość standardów i wymagań oceny bezpieczeństwa teleinformatycznego.

 

Oferujemy:

 • pracę w instytucie badawczym o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • umowę o pracę,
 • elastyczne godziny pracy - praca w trybie zadaniowym, hybrydowym lub stacjonarna,
 • udział w szkoleniach – m.in. darmowe kursy językowe (angielski, hiszpański, niemiecki) dla wszystkich pracowników,
 • bogaty pakiet socjalny – dofinansowanie do wypoczynku pracowników, świadczenia świąteczne, dofinansowanie do „zielonej szkoły”,
 • stabilność zatrudnienia – średni staż pracy naszych pracowników to 8 lat,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • grupowe ubezpieczenie na życie. 

 

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

 • *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.
 • **Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

zielony przycisk w kształcie podłużnej elipsy i ikonką klikającego kursora. Na przycisku napis Aplikuj.

 

 

Jeśli jesteś zainteresowany/na pracą w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG, a obecnie nie publikujemy ofert pracy na stanowisko odpowiadające Twoim kwalifikacjom lub oczekiwaniom, możesz przesłać do nas swoje dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz– Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Dział Pracowniczo-Organizacyjny

ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice
lub drogą elektroniczną: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl


Twoja kandydatura zostanie rozważona w przypadku pojawienia się ofert pracy, w których nasze wymagania będą zbieżne z Twoimi kwalifikacjami. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie do przesyłanych aplikacji następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb obecnych jak i przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również że podanie tych danych było dobrowolne.”.
 
Image

Запрошуємо працівників з України

Спеціаліст - офісна робота

Спеціаліст - офісна робота

Ми є одним із 28 інститутів, які складають Лукасевичську дослідницьку мережу – третю за величиною дослідницьку мережу в Європі. Ми маємо багаторічні традиції. Основними напрямками нашої діяльності є прикладна інформатика, технічні інформаційні технології та інформаційні технології. Саме люди створюють компанію, тому ми прагнемо створити команду людей, які ідентифікують себе з баченням і місією Łukasiewicz - EMAG, які добре знають свою спеціальність і віддані своїй роботі.

Спеціаліст - офісна робота
Specialist - office work 

Місце роботи: Катовіце / дистанційна робота / гібридна робота
Place of work: Katowice / remote work / hybrid work

Шукаємо людей для офісної роботи в адміністративно-господарські відділи, в тому числі: бухгалтерія / кадри / дизайн / закупівлі.
We are looking for people for office work in administrative and economic departments, including: accounting / human resources / design / public procurement.

Вимоги:

 • знання пакету MS Office,
 • вміння працювати в команді,
 • економічна / адміністративна освіта вітається,
 • досвід роботи в офісі вітається,
 • знання англійської вітається

Requirements:

 • knowledge of MS Office,
 • ability to work in a team,
 • economic / administrative education is welcome,
 • office experience is welcome,
 • knowledge of English is welcome

Ми пропонуємо:

 • трудовий договір на повний або неповний робочий день,
 • робота в інституті з твердою позицією на ринку,
 • можливість професійного розвитку,
 • участь у тренінгах,
 • пенсійна програма для працівників,
 • приватне медичне страхування PZU,
 • групове страхування життя,
 •  дружня робоча атмосфера,
 •  стабільна зайнятість

We offer:

 • full-time or part-time employment contract,
 • work at the institute with a strong position in the market,
 • opportunity for professional development,
 • participation in trainings,
 • pension program for employees,
 • private health insurance PZU,
 • group life insurance,
 • friendly working atmosphere,
 • stable employment

Пропозиції з вашим резюме необхідно надсилати в електронному вигляді за адресою: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl із заголовком: «Спеціаліст (офісна робота)» до 23.03.2022.
Proposals with your resume should be sent electronically to: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl with the title: "Specialist (office work)" until 23.03.2022.


Будь ласка, введіть один із наступних пунктів:
Please enter one of the following items:

 • Я даю згоду на обробку моїх персональних даних, які містяться в моїй пропозиції про роботу, для цілей цього процесу найму, який здійснюється Дослідницькою мережею Лукасевича - Інститутом інноваційних технологій EMAG.
  I consent to the processing of my personal data contained in my job offer for the purposes of this recruitment process, which is carried out by the Łukasiewicz Research Network – Institute of Innovative Technologies EMAG.
 • Я даю згоду на обробку моїх персональних даних, які містяться в моїй пропозиції про роботу, як для цілей цього найму, так і для будь-якого іншого найму, що проводиться Дослідницькою мережею Лукасевича - Інститутом інноваційних технологій EMAG.
  I consent to the processing of my personal data contained in my job offer, both for the purposes of this employment and for any other employment conducted by the Łukasiewicz Research Network – Institute of Innovative Technologies EMAG.

Зверніть увагу, що адміністратором ваших персональних даних, наданих у формі та додатках до неї, є Дослідницька мережа Łukasiewicz – Інститут інноваційних технологій EMAG (адреса вул. Leopolda 31, 40-189 Катовіце, адреса електронної пошти: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl), і дані будуть оброблятися для цілей процесу найму. Ми призначили спеціаліста із захисту даних (електронна пошта: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). Ви маєте право отримати доступ до своїх даних, виправити їх, видалити їх, обмежити обробку, передачу, заперечити, подати скаргу до контролюючого органу та відкликати згоду в будь-який час, але без впливу на період до її вилучення. На основі ваших даних ми не приймаємо автоматичних рішень або профілювання. Надання даних є добровільним, однак, якщо їх не надати, ми не зможемо застосувати вищезгадане призначення. Ми можемо ділитися наданими вами персональними даними наприклад, співробітники, відповідальні за процес набору, наймання осіб, які приймають рішення, керівників, постачальників послуг з підбору персоналу та постачальники ІТ- послуг.

Please note that the administrator of your personal data provided in the form and its annexes is the Łukasiewicz Research Network – Institute of Innovative Technologies EMAG (31 Leopolda St., 40-189 Katowice, e-mail: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl), and the data will be processed for the purposes of the hiring process. We have appointed a data protection specialist (e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). You have the right to access, correct, delete, restrict the processing, transfer, object, file a complaint with the supervisory authority and withdraw the consent at any time, but without prejudice to the period before its removal. We do not make automatic decisions or profiling based on your data. The provision of data is voluntary, however, if we do not provide it, we will not be able to use the above purpose. We may share the personal information you provide, such as recruitment staff, hiring decision makers, managers, recruitment service providers, and IT service providers. 

Водночас повідомляємо, що зв’язуватимемося лише з вибраними людьми.
At the same time, we would like to inform you that we will only contact selected people.

Спеціаліст - Інженер

Спеціаліст - Інженер

Ми є одним із 28 інститутів, які складають Лукасевичську дослідницьку мережу – третю за величиною дослідницьку мережу в Європі. Ми маємо багаторічні традиції. Основними напрямками нашої діяльності є прикладна інформатика, технічні інформаційні технології та інформаційні технології. Саме люди створюють компанію, тому ми прагнемо створити команду людей, які ідентифікують себе з баченням і місією Łukasiewicz - EMAG, які добре знають свою спеціальність і віддані своїй роботі.


Спеціаліст - Інженер
Specialist - Engineer

Місце роботи: Катовіце / дистанційна робота / гібридна робота
Place of work: Katowice / telecommuting / hybrid work

Ми шукаємо людей для виконання завдань та підтримки проектних команд у сфері ІТ / кібербезпеки / ШІ / електроніки / механіки / мехатроніки та іншого.
We are looking for people to perform tasks and support project teams in the field of IT / cybersecurity / AI / electronics / mechanics / mechatronics and more.

Вимоги:

 • технічна освіта,
 • вміння працювати в команді,
 • цінується досвід виконання завдань у проектних командах,
 • цінується знання англійської

Requirements:

 • technical education,
 • ability to work in a team,
 • experience in performing tasks in project teams is appreciated,
 • knowledge of English is valued

Ми пропонуємо:

 • трудовий договір на повний або неповний робочий день,
 • робота в інституті зі стійкою позицією на ринку,
 • можливість професійного розвитку,
 • участь у тренінгах,
 • пенсійна програма для працівників,
 • приватне медичне страхування PZU,
 • групове страхування на життя,
 • дружня робоча атмосфера,
 • стабільна зайнятість

We offer:

 • full-time or part-time employment contract,
 • work at the institute with a stable position in the market,
 • opportunity for professional development,
 • participation in trainings,
 • pension program for employees,
 • private health insurance PZU,
 • group life insurance,
 • friendly working atmosphere,
 • stable employment

Пропозиції з резюме необхідно надсилати в електронному вигляді за адресою: із назвою: «Спеціаліст/інженер» до 23.03.2022.
Proposals from the resume should be sent electronically to the address: with the title: "Specialist - Engineer" by March 23, 2022.

Будь ласка, введіть один із наступних пунктів:
Please enter one of the following items:

 • Я даю згоду на обробку моїх персональних даних, які містяться в моїй пропозиції про роботу, для цілей цього процесу найму, який здійснюється Дослідницькою мережею Лукасевича - Інститутом інноваційних технологій EMAG.
  I consent to the processing of my personal data contained in my job offer for the purposes of this recruitment process, which is carried out by the Łukasiewicz Research Network – Institute of Innovative Technologies EMAG.
 • Я даю згоду на обробку моїх персональних даних, які містяться в моїй пропозиції про роботу, як для цілей цього найму, так і для будь-якого іншого найму, що проводиться Дослідницькою мережею Лукасевича - Інститутом інноваційних технологій EMAG.
  I consent to the processing of my personal data contained in my job offer, both for the purposes of this employment and for any other employment conducted by the Łukasiewicz Research Network – Institute of Innovative Technologies EMAG.

Зверніть увагу, що адміністратором ваших персональних даних, наданих у формі та додатках до неї, є Дослідницька мережа Łukasiewicz – Інститут інноваційних технологій EMAG (адреса вул. Leopolda 31, 40-189 Катовіце, адреса електронної пошти: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl), і дані будуть оброблятися для цілей процесу найму. Ми призначили спеціаліста із захисту даних (електронна пошта: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). Ви маєте право отримати доступ до своїх даних, виправити їх, видалити їх, обмежити обробку, передачу, заперечити, подати скаргу до контролюючого органу та відкликати згоду в будь-який час, але без впливу на період до її вилучення. На основі ваших даних ми не приймаємо автоматичних рішень або профілювання. Надання даних є добровільним, однак, якщо їх не надати, ми не зможемо застосувати вищезгадане призначення. Ми можемо ділитися наданими вами персональними даними наприклад, співробітники, відповідальні за процес набору, наймання осіб, які приймають рішення, керівників, постачальників послуг з підбору персоналу та постачальники ІТ- послуг.

Please note that the administrator of your personal data provided in the form and its annexes is the Łukasiewicz Research Network – Institute of Innovative Technologies EMAG (31 Leopolda St., 40-189 Katowice, e-mail: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl), and the data will be processed for the purposes of the hiring process. We have appointed a data protection specialist (e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). You have the right to access, correct, delete, restrict the processing, transfer, object, file a complaint with the supervisory authority and withdraw the consent at any time, but without prejudice to the period before its removal. We do not make automatic decisions or profiling based on your data. The provision of data is voluntary, however, if we do not provide it, we will not be able to use the above purpose. We may share the personal information you provide, such as recruitment staff, hiring decision makers, managers, recruitment service providers, and IT service providers. 

Водночас повідомляємо, що зв’язуватимемося лише з вибраними людьми.
At the same time, we would like to inform you that we will only contact selected people.

 

спеціаліст  - науково-дослідний відділ

спеціаліст  - науково-дослідний відділ

Ми є одним із 28 інститутів, які складають Лукасевичську дослідницьку мережу – третю за величиною дослідницьку мережу в Європі. Ми маємо багаторічні традиції. Основними напрямками нашої діяльності є прикладна інформатика, технічні інформаційні технології та інформаційні технології. Саме люди створюють компанію, тому ми прагнемо створити команду людей, які ідентифікують себе з баченням і місією Łukasiewicz - EMAG, які добре знають свою спеціальність і віддані своїй роботі.

спеціаліст  - науково-дослідний відділ
specialist - research department

Місце роботи: Катовіце / дистанційна робота / гібридна робота
Place of work: Katowice / telecommuting / hybrid work

Шукаємо людей для роботи в науково-дослідних групах у сфері реалізації робіт/проектів у сфері ІТ/кібербезпеки/ШІ/електроніки/механіки/мехатроніки та іншого супутнього.
We are looking for people to work in research groups in the field of implementation of works / projects in the field of IT / cybersecurity / AI / electronics / mechanics / mechatronics and other related.

Вимоги:

 • вища освіта, бажано технічна,
 • вміння працювати в команді,
 • досвід індивідуальної або командної реалізації проектів,
 • знання англійської вітається

Requirements:

 • higher education,
 • preferably technical,
 • ability to work in a team,experience of individual or team implementation of projects,
 • knowledge of English is welcome

Ми пропонуємо:

 • трудовий договір на повний або неповний робочий день,
 • робота в інституті з твердою позицією на ринку,
 • можливість професійного розвитку,
 • участь у тренінгах,
 • Пенсійна програма для працівників,
 • приватне медичне страхування PZU,
 • групове страхування життя,
 • дружня робоча атмосфера,
 • стабільність зайнятості

We offer:

 • full-time or part-time employment contract,
 • work at the institute with a strong position in the market,
 • opportunity for professional development,
 • participation in trainings,
 • Pension program for employeesprivate health insurance PZU,
 • group life insurance,friendly working atmosphere,employment stability

Пропозиції з вашим  резюме, необхідно надсилати в електронному вигляді на адресу rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl із назвою: «Фахівець (дослідний відділ)» до 23.03.2022.
Proposals with your resume should be sent electronically to rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl with the title: "Specialist - research department" until 23.03.2022.

Будь ласка, введіть один із наступних пунктів:
Please enter one of the following items:

 • Я даю згоду на обробку моїх персональних даних, які містяться в моїй пропозиції про роботу, для цілей цього процесу найму, який здійснюється Дослідницькою мережею Лукасевича - Інститутом інноваційних технологій EMAG.
  I consent to the processing of my personal data contained in my job offer for the purposes of this recruitment process, which is carried out by the Lukasevich Research Network - EMAG Institute for Innovative Technologies.
 • Я даю згоду на обробку моїх персональних даних, які містяться в моїй пропозиції про роботу, як для цілей цього найму, так і для будь-якого іншого найму, що проводиться Дослідницькою мережею Лукасевича - Інститутом інноваційних технологій EMAG.
  I consent to the processing of my personal data contained in my job offer, both for the purposes of this employment and for any other employment conducted by the Lukasevich Research Network - EMAG Institute for Innovative Technologies.

Зверніть увагу, що адміністратором ваших персональних даних, наданих у формі та додатках до неї, є Дослідницька мережа Łukasiewicz – Інститут інноваційних технологій EMAG (адреса вул. Leopolda 31, 40-189 Катовіце, адреса електронної пошти: ), і дані будуть оброблятися для цілей процесу найму. Ми призначили спеціаліста із захисту даних (електронна пошта: ). Ви маєте право отримати доступ до своїх даних, виправити їх, видалити їх, обмежити обробку, передачу, заперечити, подати скаргу до контролюючого органу та відкликати згоду в будь-який час, але без впливу на період до її вилучення. На основі ваших даних ми не приймаємо автоматичних рішень або профілювання. Надання даних є добровільним, однак, якщо їх не надати, ми не зможемо застосувати вищезгадане призначення. Ми можемо ділитися наданими вами персональними даними наприклад, співробітники, відповідальні за процес набору, наймання осіб, які приймають рішення, керівників, постачальників послуг з підбору персоналу, постачальників ІТ-послуг

Please note that the administrator of your personal data provided in the form and its annexes is the Łukasiewicz Research Network - EMAG Institute for Innovative Technologies (address street Leopolda 31, 40-189 Katowice, e-mail address: ), and data will be processed for the purposes of the recruitment process. We have appointed a data protection specialist (e-mail: ). You have the right to access, correct, delete, restrict the processing, transfer, object, file a complaint with the supervisory authority and withdraw the consent at any time, but without prejudice to the period before its removal. We do not make automatic decisions or profiling based on your data. The provision of data is voluntary, however, if we do not provide it, we will not be able to use the above purpose. We may share the personal information you provide, such as recruitment staff, hiring decision makers, managers, recruitment service providers, and IT service providers.

Водночас повідомляємо, що зв’язуватимемося лише з вибраними людьми.
At the same time, we would like to inform you that we will only contact selected people.

Staże i praktyki

Zapraszamy studentów studiów inżynierskich i magisterskich o profilu technicznym na staże i praktyki w Sieci Badawczej Łuksiewicz - Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG.

Od kandydatów oczekujemy zaangażowania oraz motywacji do zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń. Naszym celem jest pozyskanie wartościowych młodych osób, chętnych do realizowania celów Łukasiewicz - EMAG.

Podczas praktyki/stażu studenci wykonują pod nadzorem specjalistów z Łukasiewicz - EMAG konkretne, samodzielne zadania zgodne z programem nauczania i kierunkiem studiów. Opiekunami praktykantów/stażystów są doświadczeni pracownicy instytutu, którzy dokładają wszelkich starań, aby praktykanci/stażyści odnieśli jak największe korzyści z praktycznego zastosowania swojej wiedzy i umiejętności.

Praktykantom zapewniamy:

 • możliwość poznania środowiska pracy naukowo-badawczej
 • okazję do bezpośredniego kontaktu z innowacyjnymi technologiami
 • opiekę merytoryczną doświadczonych pracowników Łuksiewicz - EMAG
 • przyjazną atmosferę sprzyjającą rozwijaniu umiejętności zawodowych

Program i czas trwania praktyki ustalamy indywidualnie z kandydatem.

Zawieramy umowę ze szkołą lub uczelnią określającą warunki przyjęcia praktykanta/stażysty.

Praktyki w EMAG są nieodpłatne.

Rozwój i kariera

Praca w Łukasiewicz - EMAG oznacza możliwość samorealizacji, umożliwia rozwój i zdobycie wiedzy w naukowym środowisku oraz szansę na udział w unikalnych innowacyjnych projektach. To, co jest dla nas najważniejsze, to wiedza i entuzjazm naszych pracowników.

Oferujemy

Rozwój osobisty i zawodowy:

 • aktywny udział w konferencjach i seminariach
 • udział w szkoleniach
 • dofinansowanie studiów, studiów podyplomowych i kursów językowych

Dodatkowe świadczenia: 

 • Pracowniczy Program Emerytalny
 • prywatna opieka medyczna PZU
 • grupowe ubezpieczenie na życie
 • bogaty pakiet socjalny (dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie, dofinansowanie do wypoczynku dzieci - zielona szkoła, karty przedpłacone)
 • dodatek na pomoce szkolne dla dzieci

Stabilność zatrudnienia:  

 • praca w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie
 • elastyczne formy zatrudnienia
 • ruchomy czas pracy