Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Praca i kariera

Jesteśmy jednym z 26 instytutów, tworzących Sieć Badawczą Łukasiewicz – trzecią największą sieć badawczą w Europie. Posiadamy kilkudziesięcioletnią tradycję. Nasze główne obszary działania to informatyka stosowana, informatyka techniczna oraz technologia informacyjna.To ludzie tworzą firmę, dlatego dążymy do tego, by budować zespół ludzi identyfikujących się  z wizją i misją Łukasiewicz – EMAG, dobrze znających się na swojej specjalności i zaangażowanych w pracę.

Sieć Badawcza Łukasiewicz w liczbach

0
instytutów badawczych
0
największa sieć w Europie
0
miast w Polsce
0
pracowników łącznie

Oferty pracy

Specjalista ds. planowania i rozliczania projektów

Specjalista ds. planowania i rozliczania projektów

Miejsce pracy: Katowice

Opis stanowiska:
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • udział w planowaniu budżetu projektu, kosztów kwalifikowanych, wskaźników;
 • opisywanie dokumentów finansowych związanych z realizacją projektów pod kątem zgodności z harmonogramem i budżetem projektu;
 • weryfikowanie i potwierdzanie kwalifikowalności wydatków oraz dostępności środków w budżecie projektu;
 • sporządzanie raportów finansowych z wykorzystanie budżetu w realizowanych projektach;
 • bieżący kontakt z konsorcjantami i opiekunami po stronie instytucji finansującej w zakresie uzgodnień finansowych projektów;
 • przygotowanie dokumentacji projektowych do kontroli oraz audytów.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane nauki techniczne, informatyka),
 • minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • znajomość aktualnej metodyki rozliczania środków publicznych, w tym projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i UE,
 • biegła obsługa komputera, w tym pakietu MS Office, a w szczególności Excel,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2;
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej.

Mile widziane:

 • doświadczenie we współpracy z instytucjami finansującymi projekty np. MNiSW, NCN, NCBiR, instytucje europejskie,
 • znajomość zagadnień z obszaru zarządzania projektami.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • pracę w instytucie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • udział w szkoleniach,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • grupowe ubezpieczenie na życie.

  

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Starszy specjalista ds. sprzedaży

Starszy specjalista ds. sprzedaży

Miejsce pracy: Katowice

Opis stanowiska:
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • współudział w budowaniu strategii sprzedaży;
 • nawiązywanie kontaktów i budowanie relacji z potencjalnymi klientami – rynki krajowe i zagraniczne;
 • analiza rynku, diagnozowanie potrzeb klientów, dobór produktów, wizyty u klientów i prezentowanie oferty instytutu;
 • przygotowywanie prezentacji i raportów dla dyrektora instytutu;
 • dbanie o pozytywny wizerunek instytutu, między innymi poprzez uczestnictwo w targach, seminariach oraz konferencjach;
 • współpraca z osobami oraz zespołami odpowiedzialnymi za komercjalizację w instytucie oraz wspieranie ich w poszerzaniu wiedzy w zakresie funkcjonowania i potrzeb biznesu;
 • realizacja planów sprzedażowych;
 • budowanie i zarządzanie zespołem

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane techniczne, informatyczne),
 • minimum 2-letnie doświadczenie sprzedażowe z wykorzystaniem w różnych kanałów sprzedaży,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w tym Excel i Power Point,
 • bardzo wysoko rozwinięte umiejętności nawiązywania, budowania i podtrzymywania relacji osobistych,
 • silne nastawienie na realizację celów i wyniki sprzedaży,
 • wysokie umiejętności prezentacyjne i negocjacyjne

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • pracę w instytucie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • udział w szkoleniach,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • Pracowniczy Program Emerytalny

 Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Specjalista ds. sprzedaży

Specjalista ds. sprzedaży

Miejsce pracy: Katowice

Opis stanowiska:
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • współudział w budowaniu strategii sprzedaży;
 • nawiązywanie kontaktów i budowanie relacji z potencjalnymi klientami – rynki krajowe i zagraniczne;
 • analiza rynku, diagnozowanie potrzeb klientów, dobór produktów, wizyty u klientów i prezentowanie oferty instytutu;
 • dbanie o pozytywny wizerunek instytutu, między innymi poprzez uczestnictwo w targach, seminariach oraz konferencjach;
 • współpraca z osobami oraz zespołami odpowiedzialnymi za komercjalizację w instytucie oraz wspieranie ich w poszerzaniu wiedzy w zakresie funkcjonowania i potrzeb biznesu;
 • realizacja planów sprzedażowych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane techniczne, informatyczne),
 • minimum roczne doświadczenie sprzedażowe z wykorzystaniem w różnych kanałów sprzedaży,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w tym Excel i Power Point,
 • bardzo wysoko rozwinięte umiejętności nawiązywania, budowania i podtrzymywania relacji osobistych,
 • silne nastawienie na realizację celów i wyniki sprzedaży,
 • wysokie umiejętności prezentacyjne i negocjacyjne

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • pracę w instytucie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • udział w szkoleniach,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • Pracowniczy Program Emerytalny

 Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Starszy specjalista ds. komercjalizacji

Starszy specjalista ds. komercjalizacji

Miejsce pracy: Katowice

Opis stanowiska:
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • analizowanie rynku krajowego i zagranicznego potencjalnych odbiorców innowacyjnych technologii, produktów, a także planowanie i organizowanie ich wdrażania i sprzedaży;
 • udział we wdrażaniu i usprawnianiu procesu komercjalizacji w Instytucie;
 • komercjalizację wyników badań naukowych instytutu oraz prac rozwojowych know – how związanego z tymi wynikami;
 • poszukiwanie partnerów biznesowych i naukowych do realizacji wspólnych przedsięwzięć z zakresu rozwoju innowacyjnych technologii i produktów;
 • wsparcie w poszukiwaniu finansowania rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć;
 • współudział w przygotowywaniu wraz z zespołami projektowymi wniosków o dofinansowanie w zakresie możliwości komercjalizacji efektów pracy;
 • współudział w przygotowywaniu umów i porozumień zawieranych w celu komercjalizacji własności intelektualnej;
 • opracowywanie dokumentacji oraz monitoring przebiegu procesów w instytucie z zakresu komercjalizacji;
 • tworzenie zespołów ds. komercjalizacji.


Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane nauki techniczne, ekonomia, zarządzanie); mile widziany stopień naukowy dr lub wyższy;
 • minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • wiedza z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz komercjalizacji własności intelektualnej;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2;
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej;
 • zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie oraz nastawienie na realizację celów.


Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • pracę w instytucie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • udział w szkoleniach,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • Pracowniczy Program Emerytalny.

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać
np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Specjalista ds. komercjalizacji

Specjalista ds. komercjalizacji

Miejsce pracy: Katowice

Opis stanowiska:
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • udział we wdrażaniu i usprawnianiu procesu komercjalizacji w Instytucie;
 • komercjalizację wyników badań naukowych instytutu oraz prac rozwojowych know – how związanego z tymi wynikami;
 • poszukiwanie partnerów biznesowych i naukowych do realizacji wspólnych przedsięwzięć z zakresu rozwoju innowacyjnych technologii i produktów;
 • wsparcie w poszukiwaniu finansowania rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć;
 • współudział w przygotowywaniu umów i porozumień zawieranych w celu komercjalizacji własności intelektualnej;
 • opracowywanie dokumentacji.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane nauki techniczne, ekonomia, zarządzanie);
 • minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • wiedza z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz komercjalizacji własności intelektualnej;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2;
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej;
 • zdolność realizacji wielu zadań i projektów jednocześnie oraz nastawienie na realizację celów.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • pracę w instytucie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • udział w szkoleniach,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • Pracowniczy Program Emerytalny.

 Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać
np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Starszy specjalista ds. wdrożeń systemów informatycznych

Starszy specjalista ds. wdrożeń systemów informatycznych

Miejsce pracy: Katowice

Opis stanowiska:
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • wdrażanie systemów informatycznych, w tym elektronicznego obiegu dokumentów,
 • opracowywanie analiz przedwdrożeniowych,
 • przygotowywanie i prowadzenie testów wewnętrznych wdrażanych rozwiązań,
 • przeprowadzanie szkoleń dla użytkowników,
 • opracowywanie dokumentacji wdrożeniowej i powdrożeniowej,
 • wsparcie użytkowników podczas projektu wdrożenia i bieżącego użytkowania oprogramowania.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowana informatyka),
 • doświadczenie we wdrażaniu i rozwoju systemów IT, w tym elektronicznego obiegu dokumentów,
 • znajomość systemów obiegu dokumentów,
 • bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność prowadzenia wielu projektów jednocześnie, rozwinięte umiejętności komunikacji oraz pracy zespołowej.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • pracę w instytucie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • udział w szkoleniach,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • stabilność zatrudnienia.

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

 

 

 

Specjalista ds. wdrożeń systemów informatycznych

Specjalista ds. wdrożeń systemów informatycznych

Miejsce pracy: Katowice

Opis stanowiska:
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • wdrażanie systemów informatycznych, w tym elektronicznego obiegu dokumentów,
 • opracowywanie analiz przedwdrożeniowych,
 • przeprowadzanie szkoleń dla użytkowników,
 • wsparcie użytkowników podczas projektu wdrożenia i bieżącego użytkowania oprogramowania.


Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowana informatyka),
 • doświadczenie we wdrażaniu i rozwoju systemów IT, w tym elektronicznego obiegu dokumentów,
 • znajomość systemów obiegu dokumentów,
 • bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność prowadzenia wielu projektów jednocześnie,
 • rozwinięte umiejętności komunikacji oraz pracy zespołowej.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • pracę w instytucie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • udział w szkoleniach,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • stabilność zatrudnienia.

 Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Młodszy specjalista ds. IT

Młodszy specjalista ds. IT

Miejsce pracy: Katowice

Opis stanowiska:
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • bezpośrednie wsparcie użytkowników systemów teleinformatycznych (helpdesk),
 • usuwanie/rozwiązywanie incydentów oraz problemów informatycznych,
 • diagnostyka stanu urządzeń IT oraz usuwanie ich awarii,
 • aktualizowanie bazy wiedzy i tworzenie dokumentacji technicznych,
 • wdrażanie aktualizacji i poprawek oprogramowania,
 • aktywny udział w tworzeniu i wdrażaniu nowych rozwiązań informatycznych,
 • relokacja sprzętu informatycznego zgodnie z potrzebami biznesowymi,
 • dbanie o dobry stan sprzętu informatycznego,
 • testowanie nowych funkcjonalności systemów IT.

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie,
 • podstawowa znajomość sprzętu IT pod kątem konfiguracji, naprawy oraz konserwacji,
 • podstawowa znajomość i zrozumienie protokołów sieciowych i infrastruktury sieciowej,
 • umiejętność pracy w środowisku Windows,
 • podstawowa znajomość zagadnień związanych z Active Directory oraz Office365,
 • podstawowa znajomość zagadnień sieciowych LAN/WLAN
 • dobra organizacja swojej pracy oraz sumienność przy wykonywaniu zadań,
 • umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy,
 • pracę w instytucie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • udział w szkoleniach,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • stabilność zatrudnienia.


Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

 

 

 

 

 

Jeśli jesteś zainteresowany/na pracą w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG, a obecnie nie publikujemy ofert pracy na stanowisko odpowiadające Twoim kwalifikacjom lub oczekiwaniom, możesz przesłać do nas swoje dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz– Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Dział Pracowniczo-Organizacyjny

ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice
lub drogą elektroniczną: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl


Twoja kandydatura zostanie rozważona w przypadku pojawienia się ofert pracy, w których nasze wymagania będą zbieżne z Twoimi kwalifikacjami. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie do przesyłanych aplikacji następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb obecnych jak i przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również że podanie tych danych było dobrowolne.”.
 
Image

Запрошуємо працівників з України

Спеціаліст - офісна робота

Спеціаліст - офісна робота

Ми є одним із 28 інститутів, які складають Лукасевичську дослідницьку мережу – третю за величиною дослідницьку мережу в Європі. Ми маємо багаторічні традиції. Основними напрямками нашої діяльності є прикладна інформатика, технічні інформаційні технології та інформаційні технології. Саме люди створюють компанію, тому ми прагнемо створити команду людей, які ідентифікують себе з баченням і місією Łukasiewicz - EMAG, які добре знають свою спеціальність і віддані своїй роботі.

Спеціаліст - офісна робота
Specialist - office work 

Місце роботи: Катовіце / дистанційна робота / гібридна робота
Place of work: Katowice / remote work / hybrid work

Шукаємо людей для офісної роботи в адміністративно-господарські відділи, в тому числі: бухгалтерія / кадри / дизайн / закупівлі.
We are looking for people for office work in administrative and economic departments, including: accounting / human resources / design / public procurement.

Вимоги:

 • знання пакету MS Office,
 • вміння працювати в команді,
 • економічна / адміністративна освіта вітається,
 • досвід роботи в офісі вітається,
 • знання англійської вітається

Requirements:

 • knowledge of MS Office,
 • ability to work in a team,
 • economic / administrative education is welcome,
 • office experience is welcome,
 • knowledge of English is welcome

Ми пропонуємо:

 • трудовий договір на повний або неповний робочий день,
 • робота в інституті з твердою позицією на ринку,
 • можливість професійного розвитку,
 • участь у тренінгах,
 • пенсійна програма для працівників,
 • приватне медичне страхування PZU,
 • групове страхування життя,
 •  дружня робоча атмосфера,
 •  стабільна зайнятість

We offer:

 • full-time or part-time employment contract,
 • work at the institute with a strong position in the market,
 • opportunity for professional development,
 • participation in trainings,
 • pension program for employees,
 • private health insurance PZU,
 • group life insurance,
 • friendly working atmosphere,
 • stable employment

Пропозиції з вашим резюме необхідно надсилати в електронному вигляді за адресою: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl із заголовком: «Спеціаліст (офісна робота)» до 23.03.2022.
Proposals with your resume should be sent electronically to: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl with the title: "Specialist (office work)" until 23.03.2022.


Будь ласка, введіть один із наступних пунктів:
Please enter one of the following items:

 • Я даю згоду на обробку моїх персональних даних, які містяться в моїй пропозиції про роботу, для цілей цього процесу найму, який здійснюється Дослідницькою мережею Лукасевича - Інститутом інноваційних технологій EMAG.
  I consent to the processing of my personal data contained in my job offer for the purposes of this recruitment process, which is carried out by the Łukasiewicz Research Network – Institute of Innovative Technologies EMAG.
 • Я даю згоду на обробку моїх персональних даних, які містяться в моїй пропозиції про роботу, як для цілей цього найму, так і для будь-якого іншого найму, що проводиться Дослідницькою мережею Лукасевича - Інститутом інноваційних технологій EMAG.
  I consent to the processing of my personal data contained in my job offer, both for the purposes of this employment and for any other employment conducted by the Łukasiewicz Research Network – Institute of Innovative Technologies EMAG.

Зверніть увагу, що адміністратором ваших персональних даних, наданих у формі та додатках до неї, є Дослідницька мережа Łukasiewicz – Інститут інноваційних технологій EMAG (адреса вул. Leopolda 31, 40-189 Катовіце, адреса електронної пошти: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl), і дані будуть оброблятися для цілей процесу найму. Ми призначили спеціаліста із захисту даних (електронна пошта: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). Ви маєте право отримати доступ до своїх даних, виправити їх, видалити їх, обмежити обробку, передачу, заперечити, подати скаргу до контролюючого органу та відкликати згоду в будь-який час, але без впливу на період до її вилучення. На основі ваших даних ми не приймаємо автоматичних рішень або профілювання. Надання даних є добровільним, однак, якщо їх не надати, ми не зможемо застосувати вищезгадане призначення. Ми можемо ділитися наданими вами персональними даними наприклад, співробітники, відповідальні за процес набору, наймання осіб, які приймають рішення, керівників, постачальників послуг з підбору персоналу та постачальники ІТ- послуг.

Please note that the administrator of your personal data provided in the form and its annexes is the Łukasiewicz Research Network – Institute of Innovative Technologies EMAG (31 Leopolda St., 40-189 Katowice, e-mail: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl), and the data will be processed for the purposes of the hiring process. We have appointed a data protection specialist (e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). You have the right to access, correct, delete, restrict the processing, transfer, object, file a complaint with the supervisory authority and withdraw the consent at any time, but without prejudice to the period before its removal. We do not make automatic decisions or profiling based on your data. The provision of data is voluntary, however, if we do not provide it, we will not be able to use the above purpose. We may share the personal information you provide, such as recruitment staff, hiring decision makers, managers, recruitment service providers, and IT service providers. 

Водночас повідомляємо, що зв’язуватимемося лише з вибраними людьми.
At the same time, we would like to inform you that we will only contact selected people.

Спеціаліст - Інженер

Спеціаліст - Інженер

Ми є одним із 28 інститутів, які складають Лукасевичську дослідницьку мережу – третю за величиною дослідницьку мережу в Європі. Ми маємо багаторічні традиції. Основними напрямками нашої діяльності є прикладна інформатика, технічні інформаційні технології та інформаційні технології. Саме люди створюють компанію, тому ми прагнемо створити команду людей, які ідентифікують себе з баченням і місією Łukasiewicz - EMAG, які добре знають свою спеціальність і віддані своїй роботі.


Спеціаліст - Інженер
Specialist - Engineer

Місце роботи: Катовіце / дистанційна робота / гібридна робота
Place of work: Katowice / telecommuting / hybrid work

Ми шукаємо людей для виконання завдань та підтримки проектних команд у сфері ІТ / кібербезпеки / ШІ / електроніки / механіки / мехатроніки та іншого.
We are looking for people to perform tasks and support project teams in the field of IT / cybersecurity / AI / electronics / mechanics / mechatronics and more.

Вимоги:

 • технічна освіта,
 • вміння працювати в команді,
 • цінується досвід виконання завдань у проектних командах,
 • цінується знання англійської

Requirements:

 • technical education,
 • ability to work in a team,
 • experience in performing tasks in project teams is appreciated,
 • knowledge of English is valued

Ми пропонуємо:

 • трудовий договір на повний або неповний робочий день,
 • робота в інституті зі стійкою позицією на ринку,
 • можливість професійного розвитку,
 • участь у тренінгах,
 • пенсійна програма для працівників,
 • приватне медичне страхування PZU,
 • групове страхування на життя,
 • дружня робоча атмосфера,
 • стабільна зайнятість

We offer:

 • full-time or part-time employment contract,
 • work at the institute with a stable position in the market,
 • opportunity for professional development,
 • participation in trainings,
 • pension program for employees,
 • private health insurance PZU,
 • group life insurance,
 • friendly working atmosphere,
 • stable employment

Пропозиції з резюме необхідно надсилати в електронному вигляді за адресою: із назвою: «Спеціаліст/інженер» до 23.03.2022.
Proposals from the resume should be sent electronically to the address: with the title: "Specialist - Engineer" by March 23, 2022.

Будь ласка, введіть один із наступних пунктів:
Please enter one of the following items:

 • Я даю згоду на обробку моїх персональних даних, які містяться в моїй пропозиції про роботу, для цілей цього процесу найму, який здійснюється Дослідницькою мережею Лукасевича - Інститутом інноваційних технологій EMAG.
  I consent to the processing of my personal data contained in my job offer for the purposes of this recruitment process, which is carried out by the Łukasiewicz Research Network – Institute of Innovative Technologies EMAG.
 • Я даю згоду на обробку моїх персональних даних, які містяться в моїй пропозиції про роботу, як для цілей цього найму, так і для будь-якого іншого найму, що проводиться Дослідницькою мережею Лукасевича - Інститутом інноваційних технологій EMAG.
  I consent to the processing of my personal data contained in my job offer, both for the purposes of this employment and for any other employment conducted by the Łukasiewicz Research Network – Institute of Innovative Technologies EMAG.

Зверніть увагу, що адміністратором ваших персональних даних, наданих у формі та додатках до неї, є Дослідницька мережа Łukasiewicz – Інститут інноваційних технологій EMAG (адреса вул. Leopolda 31, 40-189 Катовіце, адреса електронної пошти: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl), і дані будуть оброблятися для цілей процесу найму. Ми призначили спеціаліста із захисту даних (електронна пошта: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). Ви маєте право отримати доступ до своїх даних, виправити їх, видалити їх, обмежити обробку, передачу, заперечити, подати скаргу до контролюючого органу та відкликати згоду в будь-який час, але без впливу на період до її вилучення. На основі ваших даних ми не приймаємо автоматичних рішень або профілювання. Надання даних є добровільним, однак, якщо їх не надати, ми не зможемо застосувати вищезгадане призначення. Ми можемо ділитися наданими вами персональними даними наприклад, співробітники, відповідальні за процес набору, наймання осіб, які приймають рішення, керівників, постачальників послуг з підбору персоналу та постачальники ІТ- послуг.

Please note that the administrator of your personal data provided in the form and its annexes is the Łukasiewicz Research Network – Institute of Innovative Technologies EMAG (31 Leopolda St., 40-189 Katowice, e-mail: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl), and the data will be processed for the purposes of the hiring process. We have appointed a data protection specialist (e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). You have the right to access, correct, delete, restrict the processing, transfer, object, file a complaint with the supervisory authority and withdraw the consent at any time, but without prejudice to the period before its removal. We do not make automatic decisions or profiling based on your data. The provision of data is voluntary, however, if we do not provide it, we will not be able to use the above purpose. We may share the personal information you provide, such as recruitment staff, hiring decision makers, managers, recruitment service providers, and IT service providers. 

Водночас повідомляємо, що зв’язуватимемося лише з вибраними людьми.
At the same time, we would like to inform you that we will only contact selected people.

 

спеціаліст  - науково-дослідний відділ

спеціаліст  - науково-дослідний відділ

Ми є одним із 28 інститутів, які складають Лукасевичську дослідницьку мережу – третю за величиною дослідницьку мережу в Європі. Ми маємо багаторічні традиції. Основними напрямками нашої діяльності є прикладна інформатика, технічні інформаційні технології та інформаційні технології. Саме люди створюють компанію, тому ми прагнемо створити команду людей, які ідентифікують себе з баченням і місією Łukasiewicz - EMAG, які добре знають свою спеціальність і віддані своїй роботі.

спеціаліст  - науково-дослідний відділ
specialist - research department

Місце роботи: Катовіце / дистанційна робота / гібридна робота
Place of work: Katowice / telecommuting / hybrid work

Шукаємо людей для роботи в науково-дослідних групах у сфері реалізації робіт/проектів у сфері ІТ/кібербезпеки/ШІ/електроніки/механіки/мехатроніки та іншого супутнього.
We are looking for people to work in research groups in the field of implementation of works / projects in the field of IT / cybersecurity / AI / electronics / mechanics / mechatronics and other related.

Вимоги:

 • вища освіта, бажано технічна,
 • вміння працювати в команді,
 • досвід індивідуальної або командної реалізації проектів,
 • знання англійської вітається

Requirements:

 • higher education,
 • preferably technical,
 • ability to work in a team,experience of individual or team implementation of projects,
 • knowledge of English is welcome

Ми пропонуємо:

 • трудовий договір на повний або неповний робочий день,
 • робота в інституті з твердою позицією на ринку,
 • можливість професійного розвитку,
 • участь у тренінгах,
 • Пенсійна програма для працівників,
 • приватне медичне страхування PZU,
 • групове страхування життя,
 • дружня робоча атмосфера,
 • стабільність зайнятості

We offer:

 • full-time or part-time employment contract,
 • work at the institute with a strong position in the market,
 • opportunity for professional development,
 • participation in trainings,
 • Pension program for employeesprivate health insurance PZU,
 • group life insurance,friendly working atmosphere,employment stability

Пропозиції з вашим  резюме, необхідно надсилати в електронному вигляді на адресу rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl із назвою: «Фахівець (дослідний відділ)» до 23.03.2022.
Proposals with your resume should be sent electronically to rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl with the title: "Specialist - research department" until 23.03.2022.

Будь ласка, введіть один із наступних пунктів:
Please enter one of the following items:

 • Я даю згоду на обробку моїх персональних даних, які містяться в моїй пропозиції про роботу, для цілей цього процесу найму, який здійснюється Дослідницькою мережею Лукасевича - Інститутом інноваційних технологій EMAG.
  I consent to the processing of my personal data contained in my job offer for the purposes of this recruitment process, which is carried out by the Lukasevich Research Network - EMAG Institute for Innovative Technologies.
 • Я даю згоду на обробку моїх персональних даних, які містяться в моїй пропозиції про роботу, як для цілей цього найму, так і для будь-якого іншого найму, що проводиться Дослідницькою мережею Лукасевича - Інститутом інноваційних технологій EMAG.
  I consent to the processing of my personal data contained in my job offer, both for the purposes of this employment and for any other employment conducted by the Lukasevich Research Network - EMAG Institute for Innovative Technologies.

Зверніть увагу, що адміністратором ваших персональних даних, наданих у формі та додатках до неї, є Дослідницька мережа Łukasiewicz – Інститут інноваційних технологій EMAG (адреса вул. Leopolda 31, 40-189 Катовіце, адреса електронної пошти: ), і дані будуть оброблятися для цілей процесу найму. Ми призначили спеціаліста із захисту даних (електронна пошта: ). Ви маєте право отримати доступ до своїх даних, виправити їх, видалити їх, обмежити обробку, передачу, заперечити, подати скаргу до контролюючого органу та відкликати згоду в будь-який час, але без впливу на період до її вилучення. На основі ваших даних ми не приймаємо автоматичних рішень або профілювання. Надання даних є добровільним, однак, якщо їх не надати, ми не зможемо застосувати вищезгадане призначення. Ми можемо ділитися наданими вами персональними даними наприклад, співробітники, відповідальні за процес набору, наймання осіб, які приймають рішення, керівників, постачальників послуг з підбору персоналу, постачальників ІТ-послуг

Please note that the administrator of your personal data provided in the form and its annexes is the Łukasiewicz Research Network - EMAG Institute for Innovative Technologies (address street Leopolda 31, 40-189 Katowice, e-mail address: ), and data will be processed for the purposes of the recruitment process. We have appointed a data protection specialist (e-mail: ). You have the right to access, correct, delete, restrict the processing, transfer, object, file a complaint with the supervisory authority and withdraw the consent at any time, but without prejudice to the period before its removal. We do not make automatic decisions or profiling based on your data. The provision of data is voluntary, however, if we do not provide it, we will not be able to use the above purpose. We may share the personal information you provide, such as recruitment staff, hiring decision makers, managers, recruitment service providers, and IT service providers.

Водночас повідомляємо, що зв’язуватимемося лише з вибраними людьми.
At the same time, we would like to inform you that we will only contact selected people.

Staże i praktyki

Zapraszamy studentów studiów inżynierskich i magisterskich o profilu technicznym na staże i praktyki w Sieci Badawczej Łuksiewicz - Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG.

Od kandydatów oczekujemy zaangażowania oraz motywacji do zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń. Naszym celem jest pozyskanie wartościowych młodych osób, chętnych do realizowania celów Łukasiewicz - EMAG.

Podczas praktyki/stażu studenci wykonują pod nadzorem specjalistów z Łukasiewicz - EMAG konkretne, samodzielne zadania zgodne z programem nauczania i kierunkiem studiów. Opiekunami praktykantów/stażystów są doświadczeni pracownicy instytutu, którzy dokładają wszelkich starań, aby praktykanci/stażyści odnieśli jak największe korzyści z praktycznego zastosowania swojej wiedzy i umiejętności.

Praktykantom zapewniamy:

 • możliwość poznania środowiska pracy naukowo-badawczej
 • okazję do bezpośredniego kontaktu z innowacyjnymi technologiami
 • opiekę merytoryczną doświadczonych pracowników Łuksiewicz - EMAG
 • przyjazną atmosferę sprzyjającą rozwijaniu umiejętności zawodowych

Program i czas trwania praktyki ustalamy indywidualnie z kandydatem.

Zawieramy umowę ze szkołą lub uczelnią określającą warunki przyjęcia praktykanta/stażysty.

Praktyki w EMAG są nieodpłatne.

Rozwój i kariera

Praca w Łukasiewicz - EMAG oznacza możliwość samorealizacji, umożliwia rozwój i zdobycie wiedzy w naukowym środowisku oraz szansę na udział w unikalnych innowacyjnych projektach. To, co jest dla nas najważniejsze, to wiedza i entuzjazm naszych pracowników.

Oferujemy

Rozwój osobisty i zawodowy:

 • aktywny udział w konferencjach i seminariach
 • udział w szkoleniach
 • dofinansowanie studiów, studiów podyplomowych i kursów językowych

Dodatkowe świadczenia: 

 • Pracowniczy Program Emerytalny
 • prywatna opieka medyczna PZU
 • grupowe ubezpieczenie na życie
 • bogaty pakiet socjalny (dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie, dofinansowanie do wypoczynku dzieci - zielona szkoła, karty przedpłacone)
 • dodatek na pomoce szkolne dla dzieci

Stabilność zatrudnienia:  

 • praca w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie
 • elastyczne formy zatrudnienia
 • ruchomy czas pracy