Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Nagrody i wyróżnienia

Dotychczasowy dorobek Łukasiewicz – EMAG to kilkaset patentów, praw ochronnych, zarejestrowanych znaków towarowych oraz liczne nagrody i wyróżnienia. Do szczególnie cennych osiągnięć należą medale zdobyte podczas krajowych i międzynarodowych salonów oraz targów wynalazczości.

2022 rok

eNIS Produkt Roku.png

PRODUKT ROKU 2021

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, wraz z partnerem (Centrum Naukowo-Przemysłowe EMAG S.A.), uzyskał wyróżnienie w konkursie PRODUKT ROKU 2021 w kategorii „Nowe maszyny i technologie” za innowacyjny produkt pod nazwą: Badawcza linia technologiczna do wytwarzania niskoemisyjnego, kompozytowego paliwa stałego.


Konkurs został zorganizowany przez miesięcznik „Napędy i Sterowanie” pod patronatem katedry Automatyki i Robotyki AGH.

Czerwiec, 2022 r.

2020 rok

lider-bezpieczenstwa-panstwa-0_10.png

LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

Łukasiewicz- Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, wraz z partnerami, został uhonorowany nagrodą LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA w kategorii innowacyjny produkt za „System bezpieczeństwa lądowego na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce”.

lider konsorcjum Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych z Warszawy. Współtwórcami systemu są ŁUKASIEWICZ-Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Wojskowa Akademia Techniczna i firma SEVITEL sp. z o.o.

Konkurs powstał w 2013 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych. Jego celem jest promocja i wyróżnienie rodzimych przedsiębiorców, za ich szczególny wkład i osiągnięcia w zakresie wspierania systemu i zdolności obronnych oraz za podejmowane działania na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa Państwa

6 października 2020,

2019 rok

solidna_firma_2018.jpg

Solidna Firma 2018

Tradycyjnie Instytut Technik Innowacyjnych EMAG potwierdził, że jest firmą godną zaufania – został dziesiąty raz uhonorowany certyfikatem oraz statuetką Perła Solidności.
Uroczysta Gala, podczas której Laureatom Programu wręczano certyfikaty, odbyła się 2 marca 2019 w Warszawie. Certyfikat odebrał dyrektor Instytutu Artur Kozłowski.

02 marca 2019, Warszawa.

2018 rok

Rekomendacja SEP 2018 .png

Świadectwo Rekomendacyjne Stwowarzyszenia Elektryków Polskich

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG uzyskał pozytywną opinię - Rekomendację Stowarzyszenia Elektryków Polskich w zakresie usług specjalistycznych, usług badań i certyfikacji oraz usług doradztwa technicznego. 

27 sierpnia 2018, Warszawa.

Laur Innowacyjnosci2018.jpg

Wyróżnienie w konkursie Laur Innowacyjności 2018

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG otrzymał wyróżnienie za projekt AudioMovie w konkursie im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności 2018"

7 listopada, Warszawa 2018 r.

pierscien.png
Pierścień Stulecia Niepodległości RP

przyznany dla Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG podczas 8. Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego przez Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego za zasługi na rzecz bezpieczeństwa narodowego 

5 października 2018, Ossa, k. Rawy.

Statuetka.png
Polska Nagroda Innowacyjności 2018

przyznana dla Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG podczas Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości 2018 (VI edycja).

25 września 2018, Poznań.

innowato slaska 2017.png
Wyróżnienie w Konkursie Innowator Śląska 2017

Wyróżnienie dla Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG dla aplikacji mobilnej AudioMovie - kino dostępne dla wszystkich w konkursie Innowator Śląska 2017. Konkurs jest organizowany przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

Wrzesień 2018 r.

idol2018.png
I miejsce w konkursie Idol 2018 (szczebel regionalny)

I miejsce w konkursie Idol 2018 (szczebel regionalny) dla Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG dla aplikacji AudioMovie - kino dostępne dla wszystkich. Konkurs jest organizowany przez Fundację Szansa dla Niewidomych.

Sierpień 2018 r.

solidna-firma-2017.png
Solidna Firma 2017

Warszawa, 9 lutego 2018 r.

2017 rok

Lider.png
Tytuł Lider Bezpieczeństwa Narodowego

Tytuł Lider Bezpieczeństwa Narodowego przyznany dla Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG podczas VII Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego w dowód uznania szczególnych zasług na rzecz bezpieczeństwa narodowego.

Bielsko-Biała, 4 października 2017 r.

ezlotymedalintarg.png
Złoty Medal INTARG 2017

Złoty Medal Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2017 przyznany dla aplikacji mobilnej AudioMovie. 

Katowice, 23 czerwca 2017 r.

europefranceinventeurs.png
Nagroda EUROPE FRANCE INVENTEURS

Nagroda specjalna EUROPE FRANCE INVENTEURS przyznana dla aplikacji mobilnej AudioMovie podczas Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2017

Katowice, 23 czerwca 2017 r.

eRynkowyLiderInnowacji.png
Tytuł Rynkowy Lider Innowacji 2017

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG otrzymał  tytuł Rynkowy Lider Innowacji 2017 przyznany przez Redakcję Strefy Gospodarki.

Katowice, 15 marca 2017 r.

firma-roku-2016.jpg
Firma Roku 2016 na Śląsku

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG otrzymał nagrodę Firmy Roku 2016 przyznaną przez Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów w Katowicach.

Katowice, 24 lutego 2017 r.

solidna-firma-emag.gif
Solidna Firma 2016 r.

Warszawa, 24 lutego 2017 r.

estatuetka.jpg
Nagroda PTETiS

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG otrzymał wyróżnienie Polskiego Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej za zaangażowanie, czynne wsparcie i współpracę w zakresie upowszechniania i promowania elektrotechniki i innych osiągnięć naukowych. 

Warszawa, styczeń 2017 r.

2016 rok

nagroda_poprawa_warunkow_pracy.jpg
Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Poprawa Warunków Pracy

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG otrzymał wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Poprawa Warunków Pracy” za opracowanie pt.: System ciągłego monitorowania zagrożenia siarkowodorem. Organizatorem konkursu było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną, innymi ministerstwami, urzędami kontrolnymi, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz instytucjami i partnerami społecznymi.

W skład zespołu autorskiego weszli:
Przedstawiciele KGHM Polska Miedź S.A., O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Polkowicach: Marcin Danis, Sebastian Gola, Krzysztof Soroko.
Przedstawiciele Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG: Marcin Małachowski, Dariusz Felka.
Przedstawiciel firmy Sevitel Sp. z.o.o.: Marek Bereza.

Warszawa, 9 grudnia 2016 r.

edyplom-Perly-innowacji-EMAG.jpg
Dyplom Perły Innowacji

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG otrzymał nagrodę "Progress - Perły Innowacji" w kategorii "Jednostka naukowa" przyznaną przez organizatorów konkursu magazyn „Polish Market” oraz Radę Główną Instytutów Badawczych.

Warszawa, 28 października 2016 r.

nagrodaAkredytacja.png
Certyfikat akredytacji ośrodka innowacji świadczącego usługi proinnowacyjne
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG otrzymał akredytację ośrodka innowacji świadczącego usługi proinnowacyjne nadaną przez Ministerstwo Rozwoju.

Warszawa, 23 czerwca 2016 r.
Zloto_A_170.png
Złoty Medal INTARG 2016

e-See Assist oraz Instytut Technik Innowacyjnych EMAG otrzymały Złoty Medal Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2016  za wspólne opracowanie rozwiązania Mobilny czytnik tekstu drukowanego.

Katowice, 15 czerwca 2016 r.

Srebro_B_170.png
Srebrny Medal INTARG 2016

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG otrzymał Srebrny Medal Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2016, przyznany dla rozwiązania w postaci multimedialnego przewodnika - aplikacji OpenArt - "Sztuka współczesna dla wszystkich".

 
Katowice, 15 czerwca 2016 r.

eListNominacyjny.jpg
Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG otrzymał nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju to ogólnopolskie wyróżnienie doceniające najbardziej innowacyjne projekty realizowane w ramach programów unijnych i krajowych przez polskie placówki naukowe, instytucje i firmy zajmujące się działalnością badawczo-rozwojową. Drugą grupą podmiotów są samorządy, podległe im spółki oraz prywatne i państwowe firmy, które przez swoje nowatorskie inwestycje i rozwiązania, przykładają się do zrównoważonego rozwoju Polski. 

Tychy, 30 maja 2016 r.

statuetkaSF2016_s.jpg
Brązowa statuetka Solidnej Firmy

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG otrzymał Brązową statuetkę Solidnej Firmy.
Brązowa Statuetka to specjalne wyróżnienie dla firm, które siedmiokrotnie pomyślnie przeszły proces weryfikacji programu Solidna Firma.

Warszawa, 5 lutego 2016 r.

solidnaFirma2015.jpg
Solidna Firma 2015

 

Warszawa, 5 lutego 2016 r.