Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Współpraca

Mapa świata w formie kontynentów narysowanych z obwodów drukowanych

Stała współpraca z jednostkami naukowymi i badawczymi


POLSKA

 • Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna
 • Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego
 • Główny Instytut Górnictwa
 • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
 • Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
 • Instytut Elektrotechniki
 • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
 • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Instytut Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR
 • Instytut Logistyki i Magazynowania
 • Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
 • Instytut Maszyn Matematycznych
 • Instytut Mechaniki Górotworu PAN
 • Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
 • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
 • Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 • Instytut Technologii i Eksploatacji
 • Instytut Tele- i Radiotechniczny
 • Narodowa i Akademicka Sieć Komputerowa
 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Wrocławska
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
 • Przemysłowy Instytut Elektroniki
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet Warszawski
 • Wojskowa Akademia Techniczna

BIAŁORUŚ          

 • Институт  Гроново  Дела, Минск
 • Солигорский Институт Проблем Ресурсосбережения С Опытным Производством
  (IPR Soligorsk Institute of Problems of Resources's Saving with  Experienced Production, Soligorsk)

FINLANDIA        

 •  VTT - The Technical Research Centre of Finland

FRANCJA            

 • ARMINES – Centre de Geotechnique et Dexploitation du Sous-Sol, Fontainebleau
 • INSTITUT NATIONAL DE L ENVIRONNEMENT ET DES RISQUES INERIS

GRECJA               

 • Centre for Research and Technology HELLAS

HISZPANIA        

 • AITEMIN – Asociacion para la Investigacion el Desarrollo Industrial de los Recursos Naturales – Madrid
 • Atos Origin S.A.E.
 • Fundacion Instituto Technologico de Galicia (ITG)
 • HUNOSA – Hulleras del Norte S.A. – Oviedo
 • SUBTERRA INGENIERIA, S.L.
 • Universidad de Alicante (UA)

HOLANDIA        

 • Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU)

IRAN    

 • Iran International Engineering Co. (IRITEC), Teheran
 • Iran Mineral Production & Supply Co. (IMPASCO), Teheran
 • Tabas Parvadeh Coal Processing Co., Tabas

IRLANDIA           

 • Alma Mater Studiorum-Universita'di Bologna (UNIBO) University College Cork, National University of Ireland, Cork (CCAE)

IZRAEL 

 • White Cyber Knight (WCK Inc.)

NIEMCY              

 • CESS-GmbH, Centre for European Security Stratiegies
 • Deutsche Montan Technologie GmbH&Co KG, Essen
 • Deutsche Montan Technologie GmbH-Gas & Fire Division, Dortmund
 • Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und – automatisierung, Fraunhofer Insitute for Factory Operation and Automation IFF FhG/IFF
 • RAG A.G., Herne
 • Technical University Munich

NORWEGIA       

 • Biota Guard AS, Stavanger
 • International Peace Research Institute PRIO
 • International Research Institute of Stavanger (IRIS), Stavanger
 • University of Stavanger SEROS Centre for risk management and societal safety UIS

ROSJA  

 • Национальный Минерально-Сырьевой Университет «Горный», Санкт-Петербур
  (National Mineral Resources University "Mining University")

RUMUNIA         

 • Instutul National de Cercetare-Cezvoltare Pentru Protectia Mediului (INCDPM)
  (The National Institute for Research and Development in Environmental Protection – INCDPM)
 • National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion INSEMEX, Petrosani

TURCJA               

 • Erkom Ltd Co., Ankara
 • Hattat Holding A.S., Istanbul

UKRAINA           

 • Институт электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины
  (Paton Electric Welding Institute of NAS of Ukraine)
 • ОАО “Автоматгормаш имени В. А. Антипова”, г. Донецк
  (OAO W.A. Antipow Memorial Avtomatgormash – Research Institute)

WIELKA BRYTANIA         

 • Mines Rescue Service Ltd. – Mansfield Nottinghamshire
 • The Coal Authority
 • The University of Nottingham
 • THE University of Salford
 • UK Coal Mining Ltd. – Doncaster


WIETNAM

 • Hoa Lac Hi-Tech Service Center

WŁOCHY             

 • Alma Mater Studiorum-Univesita'di Bologna (UNIBO)
  (The Alma Mater Studiorum - the Univesity of Bologna UNIBO)
 • Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
  (The National Research Council CNR)

Współpraca krajowa w ramach sieci naukowych, klastrów, centrów zaawansowanych technologii i platform technologicznych

 • "Śląski Klaster ICT" – pod egidą Centrum Naukowo Przemysłowego ICT
 • Centrum Naukowo-Przemysłowe EMAG S.A.
 • Centrum Naukowo-Przemysłowe SEMTECH – koordynowane przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG(członkowie: IMM, IPM, 2CONN)
 • Centrum Naukowo-Przemysłowe Teleinformatyki – koordynowane przez Narodowe i Akademickie Sieci Komputerowe
 • Centrum Zaawansowanych Technologii: Energia-Środowisko-Zdrowie – koordynowane przez Główny Instytut Górnictwa
 • Klaster Kolejowy – koordynowany przez Stowarzyszenie Południowy Klaster Kolejowy
 • Krajowy Klaster Kluczowy MedSilesia
 • Klaster Silesia Automotive & Advanced Manufacturing
 • Klaster Technologii Energooszczędnych "Euro-Centrum"
 • Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
 • Konsorcjum Naukowe "Interdyscyplinarne badania środowiska zbudowanego"
 • Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe z zakresu badań kompatybilności elektromagnetycznej dla warunków kopalń podziemnych – koordynowane przez AGH
 • Konsorcjum Naukowo-Techniczne "Polska Platforma Technologiczna Systemów Bezpieczeństwa" – koordynowane przez Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie
 • Krajowa Organizacja Innowatorów Przemysłu
 • Naukowa Sieć Tematyczna "Kompatybilność elektromagnetyczna podzespołów, urządzeń i systemów na potrzeby społeczeństwa informacyjnego EMC-net"
 • Naukowa Sieć Tematyczna "Technologie Ochrony Środowiska" – koordynowana przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
 • Park Naukowo-Technologiczny "TECHNOPARK Gliwice" Sp. z o.o.
 • Park Przemysłowo-Technologiczny, we współpracy z OPTIREM Sp. z o.o. i Spółka - spółka komandytowa
 • Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej – koordynowane przez Politechnikę Warszawską
 • Sieć Coordinated Open Neural-points Space of European Info-Services e-Centres Net CONSEN
 • Sieć naukowa – wzmocnienie potencjału naukowo-badawczego jednostek naukowych – koordynowana przez Politechnikę Wrocławską
 • Sieć POLLASNET – koordynowana przez Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie
 • Stowarzyszenie Nostra, z siedzibą w Katowicach
 • Śląski Klaster Ekologiczny – koordynowany przez Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej
 • Śląskie Centrum Zaawansowanych Technologii – koordynowane przez Politechnikę Śląską w Gliwicach
 • Wirtualna sieć doskonałości ENVITECH – koordynowana przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach
 • ZINT – Zintegrowany Instytut Naukowo-Technologiczny Paliwa-Bezpieczeństwo-Środowisko – koordynowany przez Główny Instytut Górnictwa
 • Centrum Badań Środowiska Elektromagnetycznego Kopalń (w ramach konsorcjum naukowo – przemysłowego pt. „Środowisko elektromagnetyczne podziemnych wyrobisk górniczych”)

Współpraca w strukturach samorządowych  

 • Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki
 • Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa