Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Publikacje

Przykładowe publikacje w formie książek losowo rozrzuconych

Wybrane publikacje

Wybrane publikacje w monografiach, czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych w kolejnych latach:

2017 rok

Monografie

 1. "Zintegrowany, szkieletowy system wspomagania decyzji dla systemów monitorowania procesów, urządzeń i zagrożeń". Pod redakcją P. Przystałki i M. Sikory.

Rozdziały w monografiach

 1. Felka D.; Brodny J. Application of Neural-Fuzzy System in Prediction of Methane Hazard. Rozdział w monografii: Advances in Intelligent Systems and Computing.
 2. Cierpisz S., Joostberens J. Metody stabilizacji nadawy w procesie wzbogacania węgla w osadzarce. Rozdział w monografii pokonferencyjnej: „Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych" Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność. KOMEKO 2017.
 3. Sikora M., Wróbel Ł., Kozielski M., Matyszok P. Decision Rule Learning from Stream of Measurements—A Case Study in Methane Hazard Forecasting in Coal Mines. Rozdział w monografii pokonferencyjnej: 5th International Conference on Man-Machine Interactions, ICMMI 2017.

Artykuły w czasopismach naukowych

 1.  Cierpisz S. A Dynamic Model of Coal Products Discharge in a Jig. Minerals Engineering.
 2. Sikora M.; Wróbel Ł., Gudyś A. Learning rule sets from survival data. BMC Bioinformatics.
 3. Michalak M., ; Janusz A., Grzegorowski M., Wróbel Ł., Sikora M., Ślęzak D. Predicting seismic events in coal mines based on underground sensor measurements. Engineering Applications of Artificial Intelligence.
 4. Isakow Z.; Pilecki Z., Czarny R., Pilecka E., Harba P., Barnaś M. Capabilities of seismic and georadar 2D/3D imaging of shallow subsurface of transport route using the Seismobile system. Journal of Applied Geophysics.
 5. Dzik G. ; Dzik T., Gołębiowski T., Jochymczyk K., Tomecka-Suchoń S., Żogała B. Application of electrical and electromagnetic methods to study sedimentary covers in high mountain areas. Acta Geophysica.
 6. Flisiuk B., Gołąbek A. Praktyczna wycena własności intelektualnej i know-how na potrzeby komercjalizacji wiedzy w instytucjach naukowych. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2017 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE.
 7. Flisiuk B., Gołąbek A. Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi w projektach b+r, współfinansowanych z funduszy unijnych, budżetu państwa i środków własnych; ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2017 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE.
 8. Trenczek S. Zagrożenia naturalne w rejonach ścian wydobywczych w kontekście restrukturyzującego się polskiego górnictwa. Wiadomości Górnicze.
 9. Dzikowski A., Gąsior T.; Przybyłka J., Dukalski P., Jarek T. Platforma badawcza silnika synchronicznego wzbudzanego magnesami trwałymi do zastosowania w napędach górniczych. Maszyny elektryczne. Zeszyty problemowe.
 10. Dzikowski A. Wyznaczanie charakterystyki maksymalnego momentu i maksymalnej mocy mechanicznej w pracy ciągłej S1 silnika synchronicznego wzbudzanego magnesami trwałymi. Maszyny elektryczne. Zeszyty problemowe.
 11. Dzikowski A. Metoda rozdziału strat poszczególnych w silnikach synchronicznych wzbudzanych magnesami trwałymi. Maszyny elektryczne. Zeszyty problemowe.
 12. Chmielarz S., Molenda T., Szymała P., Korski W. Conditions for using digital isolators in intrinsically safe applications. Mining - Informatics, Automation and Electrical Engineering.
 13. Felka D., Mróz J., Broja A., Małachowski M. Devices for measuring ventilation parameters and methane concentration as well as concept of complex monitoring of methane hazard In longwall area. Mining - Informatics, Automation and Electrical Engineering.
 14.  Kozłowski A., Evgeni Valentinovich Antipin, Alexandr Vladimirovich Didkovsky, Valery Semionovich Gavrysh, Sergei Ivanowich Kuchuk-Yatsenko, Piotr Mikhailovich Rudenko, Valentina Ivanovna Shvets, Wojtas P. Real-time operational control In information management system for flash-butt welding of rails. Mining - Informatics, Automation and Electrical Engineering.
 15. Molenda T., Chmielarz S., Korski W. Zastosowanie kodowania dyskryminacją kanałów lub polaryzacją impulsów zboczy sygnałów dwustanowych w porównaniu z kodowaniem liczbą impulsów w układach separacji w celu minimalizacji pobieranej energii. Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania.
 16. Cierpisz S.; Joostberens J. Pomiar gęstości ośrodka w osadzarce z użyciem gęstościomierza radiometrycznego z licznikiem impulsów. Inżynieria Mineralna.
2016 rok
2015 rok
2014 rok
2013 rok