Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Konferencje i seminaria

Siedzący tyłem uczestnicy jednej z konferencji na sali konferencyjnej

Zapraszamy do udziału w konferencjach!

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG corocznie organizuje i współorganizuje szereg konferencji, zarówno w swojej siedzibie (sale konferencyjne w budynku Łukasiewicz – EMAG), jak i poza nią. 

Informacje na  temat planowanych konferencji pojawią się wkrótce.

Seminaria organizowane w 2018 r

 1. seminarium: 23.01.2018 r.
  dr inż. Jarosław Smyła
  Wprowadzenie w cele projektu pt.: Opracowanie prototypu systemu bieżącego pomiaru stopnia przemiału pyłu węglowego w kotłach pyłowych. 

 2. seminarium: 20.03.2018 r.
  dr inż. Marcin Michalak
  O biklasteryzacji danych

 3. seminarium: 24.04.2018 r.
  mgr inż. Adam Piasecki, mgr inż. Dariusz Rogowski
  Wdrożenie pilotażowe systemu AudioMovie i analiza aspektów bezpieczeństwa systemu na przykładzie dokumentacji Security Target zgodnej z normą Common Criteria.

 4. seminarium: 29.05.2018 r.
  dr inż. Zbigniew Isakow, mgr inż. Irena Kuciara, mgr inż. Przemysław Sierodzki, mgr inż. Kazimierz Siciński
  System INGEO – Innowacyjne metody i system do oceny zagrożenia tąpaniami na podstawie probabilistycznej analizy procesu pękania i geotomografii online.

 5. seminarium: 26.06.2018 r.
  dr Iwona Kostorz
  Model urządzenia do śledzenia ruchu gałek ocznych z wykorzystaniem kamery pracującej w bliskiej podczerwieni.