Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
poniedziałek, 22 maj 2023

Przyszłość transportu szynowego w erze Kolei 4.0 omawiana na konferencji w Mławie

18 maja w siedzibie Państwowej Uczelni Zawodowej im. I. Mościckiego w Mławie, podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Logistyka i bezpieczeństwo w XXI wieku odbył się panel dyskusyjny poświęcony projektowi MOTIONAL. Z ramienia Łukasiewicz—EMAG, w panelu zabrała głos głos Martyna Dudzicz - specjalistka w zakresie projektów europejskich.Paneliści debatowali na temat wyzwań procesu transformacji systemu kolejowego w Europie, w kierunku kolei 4.0.  Uczestnicy dyskusji byli zgodni co do tego, że jednym z priorytetowych kierunków rozwoju transportu na świecie, w tym w Unii Europejskiej, jest dążenie do utworzenia inteligentnego, przyjaznego dla środowiska naturalnego oraz dostępnego dla użytkowników systemu transportowego, w którym ważną rolę odegra w przyszłości transport szynowy. Jednocześnie radykalne i bardzo dynamiczne zmiany w otoczeniu, których katalizatorem są technologie teleinformatyczne, wymagają dokonania modyfikacji dotychczasowych modeli biznesowych i strategii przedsiębiorstw kolejowych. Potrzebom tym wychodzi naprzeciw inicjatywa Europe’s Rail. Projekt MOTIONAL oraz inne projekty w programie Partnerstwa koncentrują się wokół kluczowych technologii oraz rozwiązań wspierających transformację cyfrową w sektorze kolejowym tj.:

  • internet rzeczy (Internet of Things – IoT)
  • chmura obliczeniowa (cloud computing)
  • analityka dużych zbiorów danych (Big Data Analytics – BDA)
  • automatyka (automation) oraz robotyzacja (robotisation)

Rezultatem projektu mają być nowe produkty i usługi, które staną się elementem działalności operacyjnej przewoźników, zarządców infrastruktury, producentów, jak również będą kreowały wartość dodaną dla wielu uczestników procesu przewozowego, przyczyniając się do wdrożenia nowych koncepcji mobilności, takich jak: mobility on demand, e-mobility, czy Mobility as a Service (MaaS).

Projekt MOTIONAL jest realizowany w ścisłej współpracy środowisk naukowego i biznesowego, w złożonym kulturowo środowisku międzynarodowym. Współcześnie jedynym sposobem na sprawne działanie jest trwała, efektywna oraz ukierunkowana na cele i transfer wiedzy współpraca między osobami i organizacjami o różnorodnych zakresach działań. Współpraca, w której podmioty nawzajem się ubogacają, otwierając się na bogactwo doświadczeń innych i na odmienne sposoby myślenia.