Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
wtorek, 07 marzec 2023

201. rocznica urodzin Ignacego Łukasiewicza

Dziś przypada 201 rocznica urodzin Ignacego Łukasiewicza - patrona Sieci pod, której egidą Łukasiewicz – EMAG działa.
Z tej okazji chcemy krótko przybliżyć sylwetkę jednego z najwybitniejszych polskich naukowców, którego przełomowe odkrycia przyczyniły się do światowego rozwoju przemysłu naftowego.

Ignacy Łukasiewicz urodził się 8 (lub 23) marca 1822 r. w Zadusznikach (powiat mielecki), a zmarł 7 stycznia 1882 r. w Chorkówce (powiat krośnieński). Był działaczem niepodległościowym i społecznikiem, farmaceutą, konstruktorem pierwszej na świecie lampy naftowej, wybitnym przedsiębiorcą, twórcą jednej z najstarszych na świecie kopalni ropy naftowej, pionierem przemysłu naftowego w Europie. Z jego inicjatywy powstały jedne z najstarszych na świecie spółki i kopalnie ropy naftowej w rejonie Gorlic, Jasła i Krosna. W 1854 r. założył jedną z najstarszych na świecie, pierwszą w Europie kopalnię ropy naftowej w Bóbrce koło Krosna (spółka naftowa Klobassa-Trzecieski-Łukasiewicz), która jest czynna do dzisiaj. W 1857 r. otworzył rafinerię w Klęczanach koło Nowego Sącza. Skonstruowana przez Ignacego Łukasiewicza lampa rozświetliła wystawę lwowskiej apteki, a 31 lipca 1853 r. przyjęto jako oficjalną datę narodzin przemysłu naftowego w świecie. Propagował budowę szkół i szpitali, dróg i mostów, osobiście finansował wiele inicjatyw. Walczył z biedą i problemami społecznymi, tworzył kasy zapomogowe i fundusze emerytalne. W 1873 r. papież Pius IX za działalność charytatywną nadał mu tytuł Szambelana Papieskiego i odznaczył go Orderem Św. Grzegorza. Pod koniec życia został wybrany do Sejmu Galicyjskiego. Był honorowym obywatelem Jasła i Krosna.

Rocznica urodzin Ignacego Łukasiewicza jest dla nas nie tylko świętem Sieci, ale również ludzi, którzy zapisują się w jej historii – naukowców, którzy wybrali to miejsce i wykonując rzetelnie swoją codzienną pracę dzielą się tym co mają najcenniejsze – swoją wiedzą.