Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
czwartek, 25 listopad 2021

Łukasiewicz sprowadzi do Polski międzynarodowe projekty B+R

W Łukasiewiczu powstało Centrum Foresightu i Internacjonalizacji (CFI). Jego celem jest łączenie i wspieranie naukowców, przedsiębiorców w poszukiwaniu i wykorzystywaniu możliwości badawczych i innowacyjnych oraz odnajdowaniu odpowiedzi na wyzwania społeczne. W szczególności CFI będzie pomagało naukowcom Łukasiewicza w budowaniu międzynarodowych partnerstw i konsorcjów. Działania Łukasiewicza, zorientowane na umiędzynarodowienie polskiej nauki, są zgodne z celami rządu w zakresie zwiększenia udziału Polski w Horyzoncie Europa. Synergia instytutów Łukasiewicza to ponad 4500 naukowców i inżynierów, co czyni go trzecią co do wielkości organizacją badawczo-technologiczną w Europie, zdolną odpowiadać na wyzwania i możliwości niemal we wszystkich dziedzinach nauki.

Podczas inauguracji CFI wolę współpracy z Łukasiewiczem wyraziło 10 wiodących zagranicznych i międzynarodowych instytucji. Są wśród nich niemiecki ISI Fraunhofer, brytyjski University of Manchester, irlandzki Science Foundation Ireland, austriacki Austria Institute of Technology, portugalski INESC Brussels HUB&INESC TEC, fińskie VTT Technical Research Centre of Finland, Finland Futures Research Centre (FFRC), belgijski Knowledge4Innovationt a także przedstawiciel Gabinetu Sekretarza Generalnego w Parlamencie Europejskim oraz OECD. Łukasiewicz-EMAG również uczestniczył w spotkaniu.

Pracami Centrum, powstającego przy Łukasiewicz – ORGMASZ, pokieruje Rafael Popper – dyrektor CFI, uznany ekspert z ponad 20-letnim międzynarodowym doświadczeniem w tematyce foresightu i wspierania rozwoju innowacji.

Więcej informacji o CFI na stronie: Sieci Badawczej Łukasiewicz